"Thomas Jefferson" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Jefferson kap Randolph-ka tī gín-á sî-chūn chò-hóe tī [[Tuckahoe]] tha̍k-chheh, kàu 1752 nî, i khai-sí chiūⁿ chāi-tē ê Scot Tiúⁿ-ló-hōe ha̍k-hāu. 9 hòe sî, i khai-sí ha̍k-si̍p [[Latin-gí]], [[Hi-lia̍p-gí]] kap [[Hoat-gí]].
 
== Chèng-tī-chiágia̍p ==
Jefferson sī [[To̍k-li̍p Soan-giân]] ê chú-iàu chok-chiá. 1775 nî ê sî, i 33-hòe, sī soan-pò͘ to̍k-li̍p, khai-sí kek-bēng chiàn-cheng ê [[Tē-jī Tāi-lio̍k Hōe-gī]] lāi-bīn siāng siàu-liân ê gī-oân.
 

Sûn-lám me-niú