"Silesia Séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Lamchuhan-bot sóa Śląskie Séng chit ia̍h khì Silesia Séng: chiàu Eng-gí hō-miâ khah lī-piān bī-lâi ê bûn-chiuⁿ kiàn-tì
無編輯摘要
~ (Lamchuhan-bot sóa Śląskie Séng chit ia̍h khì Silesia Séng: chiàu Eng-gí hō-miâ khah lī-piān bī-lâi ê bûn-chiuⁿ kiàn-tì)
1,910,099

次編輯

Sûn-lám me-niú