"Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
==== [[User:Lamchuhan|Lamchuhan]] ====
* Thê-miâ.--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 00:15 (UTC)
: Góa khòaⁿ sī beh sin-chhéng chòe '''koaⁿ-liâu (bureaucrat)''', m̄-sī kan-na beh hêng-chèng jîn-oân (koán-lí-oân, sysop, administrator); án-ne kóng kám tio̍h? – Khái-sū ([[Iōng-chiá:Kaihsu|Kaihsu]]) ([[Iōng-chiá thó-lūn:Kaihsu|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 20:06 (UTC)
=====Chàn-sêng=====
* [[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 08:42 (UTC)

Sûn-lám me-niú