"Uttar Pradesh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
==Le̍k-sú==
===Tē-miâ kap hoān-ûi ê ián-piàn===
Chi̍t-ê só͘-chāi tī 18831833 nî í-chêng sī [[Bengal Koán-khu]] (''Bengal Presidency'') ê chi̍t pō͘-hūn, siù [[Britain Tang Ìn-tō͘ Kong-si]] ê koán-lí. 18831833 nî āu, Bengal Koán-khu hōng hun chò nn̄g-ê pō͘-hūn, kî-tiong chi̍t hūn sì [[Agra Koán-khu]] (Presidency of Agra). 1836 nî, Agra Koán-khu kài miâ [[Sai-pak Séng-hūn]] (''North-Western Provinces'').
 
Kàu 1877 nî, Agra kap Oudh ê nn̄g-ê séng soá hō͘ Britain ê si̍t-bîn chèng-hú koán-lí. 1902 nî ê sî-chūn, chi̍t-ê tē-khu koh kái chò [[Agra kap Oudh Liân-ha̍p Séng-hūn]] (''United Provinces of Agra and Oudh''). 1921 nî, kài [[Britain Ìn-tō͘ Liân-ha̍p Séng-hūn]] (''United Provinces of British India''). Kàu 1935 nî lio̍k chò [[Liân-ha̍p Séng-hūn]] (''United Provinces'').
匿名使用者

Sûn-lám me-niú