"An-hioh-ji̍t Hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~ (An-hioh-ji̍t hōe sóa khì tī An-hioh-ji̍t Hōe)
(3) sèng-hū siāng-tè. (4) sèng-chí siāng-tè. (5) sèng lêng siāng-tè. (6) chhòng-chō. (7) jîn-sèng. (8) siān-ok chi-cheng Ki-tok. (9) Ki-tok ê seⁿ-sí ho̍k-o̍ah (10) tit-kiù keng-giām. (11) kàu-hōe. (12) î bîn kah kî sái-bēng. (13) Ki-tok sin-thé ê ha̍h chi̍t. (14) chìm-lé. (15) sèng-chhan-lé. (16) sèng-lêng ê in-sù í chit-sū. (17) ī-giân ê in-sù. (18) siāng-tè ê lu̍t-hoat. (19) an-hioh-ji̍t. (20) kóan-ke ê chek-jīm. (21) Ki-tok-tô͘ ê phín-hēng. (22) hun-in í ka-têng. (23) Ki-tok chāi Thian-siāng-sèng-só͘ ê ho̍k-bū. (24) Ki-tok ho̍k-lîm. (25) sí í ho̍k-o̍ah. (26) chhian-hí-nî kah chōe ê kiat-kó. (27) sin-tē.
 
[[Category:Ki-tok-kàu]]
 
[[da:Adventisme]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú