"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
→‎2020
Góa tī [[Sin-kóng-khu]] siu-kái. 您覺得如何? --[[Iōng-chiá:Geographyinitiative|Geographyinitiative]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Geographyinitiative|thó-lūn]]) 2019-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 11:43 (UTC)
:Chin hó-sè. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2019-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài 1) 14:46 (UTC)
 
== Bân-lâm-gú thong-chheng ê tē-hng ==
 
A-lú-mih lí hó,
 
Góa khòaⁿ-khòaⁿ chi̍t-ê Wikipedia pán-pún ê sî-chūn, hoat-hiān ū chin chē ū chi̍t-ê phó͘-phiàn ê Bân-lâm-gú thong-chheng ê tē-hng, phì-jū kóng [[San Francisco]] (Kū-kim-soaⁿ), [[Kampuchea]] (Kán-poo-tsē), kah [[Melaka]] (Má-la̍k-kah), sī ēng gōa-bûn lâi siá--ê. 3-kang chêng tāng-tio̍h [[Johor]] kah [[Melaka]] siong-koan ê ia̍h āu, chiah khòaⁿ le̍k-sú ū khòaⁿ-tio̍h lí ê kòng-hiàn, siūⁿ-kóng lâi chiah kah lí phah chio-ho͘, mn̄g khòaⁿ māi lí ê ì-kiàn.
 
Góa pún-lâng jīn-ûi, Bân-lâm-gú Wikipedia ê ia̍h ài sī Bân-lâm-gú thong-chheng ûi miâ khah hó, nā bô phó͘-phiàn ê chheng-ho͘ tō mài khì kha̍p.
 
Góa chai-iáⁿ nā-sī beh tōa kui-bô͘ kái-pian ē tām-po̍h khùn-lân, tān-sī góa ū-êng ê sî-chūn mā goân-ì tàu-saⁿ-kāng.
 
--[[Iōng-chiá:Kekpot|Kekpot]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Kekpot|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 08:31 (UTC)
443

次編輯

Sûn-lám me-niú