"Wikipedia:Kiōng-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
受保護 "Wikipedia:Kiōng-sek"([Siu-kái=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期)[Sóa khì=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期))
('''Kiōng-sek''' sī Wikipedia pian-chi̍p-chiá chò-chhut koat-gī ê tē-it tô͘-kèng. Beh si̍t-hiān chit-ê bo̍k-tek, "kiōng-sek" ê tēng-gī pēng-bô… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (受保護 "Wikipedia:Kiōng-sek"([Siu-kái=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期)[Sóa khì=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期)))

Sûn-lám me-niú