"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Lâm-im iū kiò-chòe Lâm-kóan, Lâm-khiok he̍k-chiá Lâm-ga̍k sī liû-thoân tī [[Chôan-chiu]], [[Ē-mn̂g]], [[Tâi-oân]] he̍k-chiá [[Tang-lâm-a]] chià-ê thong-hêng [[Bân-lâm-gí]] ê só·-chāi 1-chióng im-ga̍k. Tī Tâi-oân it-poaⁿ kiò lâm-koán.
 
== Lâm-im ián-chhut hêng-sek ==
*Chí (指)
*Khiok(曲)
*Phó·(譜)
== Lâm-im sú-iōng ê ga̍k-khì ==
*???(上四管)
**[[gî-pê]]([[pî-pê]]), [[jī-hiân]], [[sam-hiân]], [[tōng-siau]]
*???(下四管)
**[[sí-tè]], ?? ,?? ,??
*Kî-thaⁿ
**phah-pán?(拍版),[[ai-aí]],
== Goā-pō· liân-kiat ==
* [http://www.tnia.org.tw/~tnnss/ Tâi-lâm lâm-seng-siā] (台南南聲社)
1,295

次編輯

Sûn-lám me-niú