"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
*Khiok(曲)
*Phó·(譜)
Phó· sī sûn ga̍k-khì ê gián-chhut hêng-sek. Siōng tiōng-iaù ê 4-toā bêng-khiok sī ?(四時景), ?(梅花操), ?(走馬), kah ?(百鳥歸巢).
 
== Lâm-im sú-iōng ê ga̍k-khì ==
*???(上四管)
1,295

次編輯

Sûn-lám me-niú