"Jîn-bîn hō-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Jîn-bîn hō-miâ''' sī tùi chi̍t-ê só͘-chāi chū-bîn ia̍h sī chhut-sin-chiá ê chheng-ho͘. Tī [[Hō-ló-ōe|Ho̍h-ló-ōe]] it-poaⁿ sī kán-tan kā [[tē-hō-miâ]] ka-chiūⁿ "lâng"“lâng”, phì-jû "Ji̍t“Ji̍t-pún" + "lâng"-lâng”, "Tâi“Tâi-tang" + "lâng",-lâng” tiō sī Ji̍t-pún kap Tâi-tang jîn-bîn ê chheng-ho͘.
 
Nā sī tī chi̍t kóa kî-tha giân-gí, pí-lūn [[Eng-gí]], in-ūi pún-sin [[khut-chiat-gí]] ê te̍k-sek, koh saⁿ-lām kúi-a khoán bô-kâng le̍k-sú pōe-kéng ê sip-koàn,. inIn tiāⁿ ū bô kui-chiat ê jîn-bîn hō-miâ, chhin-chhiūⁿ hō ''China'' (Tiong-kok) ê lâng sī ''Chinese'', hō [[Seoul]] ê lâng sī ''Seoulite''.
 
Tī Eng-gí ū chi̍t-ê sin chhòng ê jī ''demonym'' (ì-sù: "jîn“jîn-bîn"bîn” + "hō“hō-miâ"miâ”), choân-bûn piáu-sī chū-bîn chheng-ho͘ ê khài-liām.
 
[[Lūi-pia̍t:Giân-gú]]
38

次編輯

Sûn-lám me-niú