"Go-Kôgon Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
thumb|right|200px|Go-Kôgon Thian-hông '''Go-Kôgon Thian-hông''' (後光厳天皇, {{bd|1338 nî|3 goe̍h 23 ji̍t|1374 nî|3 goe̍h... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
{{Infobox royalty
[[File:Emperor Go-Kōgon.jpg|thumb|right|200px|Go-Kôgon Thian-hông]]
|name = Go-Kôgon Thian-hông<br>{{nobold|{{lang|ja|後光厳天皇}}}}
'''Go-Kôgon Thian-hông''' (後光厳天皇, {{bd|1338 nî|3 goe̍h 23 ji̍t|1374 nî|3 goe̍h 12 ji̍t}}), miâ '''Iyahito''' (弥仁), sī [[Ji̍t-pún]] [[Nanboku-tyô sî-tāi]] Pak-tiâu ê tē 4 tāi [[thian-hông]], [[1352 nî]] kàu [[1371 nî]] chāi-ūi.
|image = Emperor Go-Kōgon.jpg
|caption =
|succession = [[Ji̍t-pún]] [[Thian-hông]]
|reign = 1352 nî – 1371 nî
|cor-type =
|coronation =
|predecessor = [[Sukô Thian-hông]]
|pre-type =
|suc-type =
|successor = [[Go-En'yû Thian-hông]]
|era name =
|era dates =
|reg-type =
|regent =
|spouse =
|issue-link =
|issue =
|full name = Iyahito ({{lang|ja|弥仁}})
|house =
|father =
|mother =
|birth_date = {{birth date|1338|3|23}}
|birth_place =
|death_date = {{death date and age|1374|3|12|1338|3|23}}
|death_place =
|religion =
|signature =
}}
{{nihongo|'''Go-Kôgon Thian-hông''' (|後光厳天皇,|Go-Kōgon-tennō|holo=|extra= {{bd|1338 nî|3 goe̍h 23 ji̍t|1374 nî|3 goe̍h 12 ji̍t}})}}, miâ '''Iyahito''' (弥仁), sī [[Ji̍t-pún]] [[Nanboku-tyô sî-tāi]] Pak-tiâu ê tē 4 tāi [[thian-hông]], [[1352 nî]] kàu [[1371 nî]] chāi-ūi.
 
{{Le̍k-tāi thian-hông}}
{{Lektai Thianhong}}
{{Authority control}}
[[Category:Ji̍t-pún thian-hông]]
15,229

次編輯

Sûn-lám me-niú