"Chéng-cho̍k-chú-gī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
[[File:ColoredDrinking.jpg|thumb|200px]]
'''Chéng-cho̍k-chú-gī''' sī 1 chióng sìn-liām, lia̍h-kóng ū-ê [[chéng-cho̍k]] iah-sī [[cho̍k-kûn]] pí pa̍t-ê khah hó. Ū chit-khoán sìn-liām ê lâng hō-chò [[chéng-cho̍k-chú-gī-chiá]].
 
匿名使用者

Sûn-lám me-niú