"Turks kap Caicos Kûn-tó" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Infobox Countrydependency
|conventional_long_namename = Turks kap Caicos Kûn-tó
|native_name = {{lang|en|Turks and Caicos Islands}}
|image_flag common_name = Flag of the Turks andkap Caicos Islands.svgKûn-tó
 
|image_coat = Coat of arms of the Turks and Caicos Islands.svg
|settlement_type =
|motto =
|national_anthem =
|image_mapimage_flag = Flag of the Turks and Caicos Islands in United Kingdom (special marker).svg
|image_seal = Coat of arms of the Turks and Caicos Islands.svg
|capital =
| flag_type =
|admin_center = [[Cockburn Town]]
| seal_type =
|area_km2 =
 
|area_rank =
| motto =
|population_census =
| anthem =
|population_census_year =
| song_type = '''Bîn-cho̍k siōng-koa'''
|population_census_rank =
| song = {{lang|en|This Land of Ours}}<br>"Chia thó͘-tē sī lán ê"
|population_density_km2 =
|image_map = Turks and Caicos Islands in United Kingdom (special marker).svg
|map_caption =
 
|capital = [[Cockburn Town]]
|largest_city = [[Providenciales]]
 
|official_languages = [[Eng-gí]]
|national_languages =
|regional_languages =
 
|ethnic_groups =
|ethnic_groups_year =
|ethnic_groups_ref =
|religion =
|religion_year =
|religion_ref =
 
| subdivision_type = [[Chú-khoân kok-ka]]
| subdivision_name = [[Liân-ha̍p Ông-kok]]
|government_type = [[kun-chú li̍p-hiàn]], [[i-lāi-tē]]
|leader_title1 = kok-ông
|leader_name1 = [[Elizabeth 2-sè]]
|leader_title2 = chóng-tok
|leader_name2 = Nigel Dakin
|leader_title3 = hù-chóng-tok
|leader_name3 = Anya Williams
|leader_title4 = siú-siòng
|leader_name4 = Washington Misick
 
|legislature = Gī-hoē
|upper_house =
|lower_house =
|sovereignty_type =
|sovereignty_note =
 
| national_representation_type1 =
| national_representation1 =
|area_km2 = 948
|area_rank =
|area_footnote =
|percent_water =
|population_estimate = 42,953
|population_estimate_rank = 215
|population_estimate_year = 2020
|population_census =
|population_census_rank =
|population_census_year =
|population_density_km2 =
|population_density_rank =
|leader_title1 =
|leader_name1GDP_PPP =
|leader_title2GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_year =
|leader_name2 =
|GDP_PPP_per_capita =
}}
|GDP_PPP_per_capita_rank =
'''Turks kap Caicos Kûn-tó''' sī [[Liân-ha̍p Ông-kok]] tiàm-tī [[Caribe-hái]] ê hái-gōa léng-thó͘.
 
|GDP_nominal = $924,583,000
== Ki-pún chu-liāu ==
|GDP_nominal_rank =
|GDP_nominal_year = 2020
|GDP_nominal_per_capita =
|GDP_nominal_per_capita_rank =
 
|Gini =
|Gini_change =
|Gini_rank =
|Gini_year =
|Gini_ref =
|HDI =
|HDI_change =
|HDI_rank =
|HDI_year =
|HDI_ref =
|currency = [[Bí-kim]] (US$)
|currency_code = USD
|timezone = [[Tang-pō͘ Piau-chún-sî|EST]]
|utc_offset = -05:00
| utc_offset_list =
|timezone_DST = [[Tang-pō͘ Hā-sî-kan|EDT]]
|utc_offset_DST = -04:00
|DST_note =
|date_format = dd/mm/yyyy
|electricity =
|drives_on = chó
|cctld = [[.tc]]
|iso_code = TC
|calling_code = +1-649
 
}}
 
'''Turks kap Caicos Kûn-tó''' ({{lang-en|Turks and Caicos Islands}}) sī [[Liân-ha̍p Ông-kok]] tiàm-tī [[Caribe-hái]] ê hái-gōa léng-thó͘.
* [[Koaⁿ-hong gí-giân]]: [[Eng-gí]]
* [[Siú-to͘]]: [[Cockburn Town]]
* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: ?
* [[Kok-ka ê thâu-lâng]]: [[Elizabeth II]]
* [[Chóng-tok]]: Jim Poston
* [[Chhōa-thâu ê pō͘-tiúⁿ]]: Michael Misick
* [[Bīn-chek]]: 430 [[km²]]
* [[Jîn-kháu]]:
** 19,500 ([[2003]])
** [[Jîn-kháu bi̍t-tō͘|Bi̍t-tō͘]]: 45/km²
 
{{Liân-ha̍p Ông-kok}}
10,793

次編輯

Sûn-lám me-niú