"Kùi-chiat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
==Goân-lí==
Tī [[Tē-kiû]] téng hêng-sêng kùi-chiat ê goân-lí, chú-iàu sī Tē-kiû [[chū-choán chhia-sim]] kap [[kong-choán]] ê pêng-bîn bô sûi-ti̍t (tāi-iok chhu 23.5°), che chō-sêng Tē-kiû teh se̍h [[Thài-iông]] ê sî-chūn, tī bô-kâng ūi-tì siū ji̍t-thâu ti̍t chiò ê pō͘-hūn ē bô-kâng, chìn-chi̍t-pō͘ sán-seng kâng chi̍t-ê só͘-chāi tī bô-kâng sî-chiat [[ji̍t-chò]], ūn-tō͘ bô-kâng ê hiān-siōng.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú