"Hì (khì-koan)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
Chhú-siau 213.207.87.110 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 373171
無編輯摘要
(Chhú-siau 213.207.87.110 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 373171)
 
'''Hì-chōng''' ia̍h '''hì''' sī [[chek-chui tōng-bu̍t]] ēng lâi chhoán-khùi ê 1 chióng [[ho͘-khip khì-koan]]. Chú-iàu ê kong-lêng sī kā [[tāi-khì-chân]] khip--ji̍p-lâi ê [[sng-sò͘]] sàng ji̍p-khì [[hoeh|hoeh-laû]]--nih, koh kā ùi hoeh-laû lâi ê [[CO₂]] sàng--chhut-khì. Khì-thé kau-oāⁿ ê só͘-chāi tiàm tī kúi-nā pah-bān sè koh po̍h ê te̍k-sû [[sè-pau]], hō chò [[hì-pau]] (alveoli).
chunka punka aloba
 
{{commons|Category:Lungs}}
匿名使用者

Sûn-lám me-niú