"Thó͘-tī-kong-koái" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
pheng-im, wiki-hoà
(taxobox)
~ (pheng-im, wiki-hoà)
}}
[[Image:Costus speciosus 2.jpg|right|thumb|260px]]
'''Thó·-tē-kong-kóai''' he̍k kiò-chò '''chúi-chio-hoe''' ([[Hàn-jī]]: 土地公拐, 水蕉花; [[Hôa-gí]]: 閉鞘薑, 絹毛鳶尾; [[Eng-gí]]: crepe ginger, wild ginger; [[ha̍k-miâ]]: ''Costus speciosus'' ) sī to-nî-seng chháu-pún [[si̍t-bu̍t]]. Tī [[Tâi-oân]] hun-pò· tī tiong-pō·, lâm-pō· ê pêⁿ-tē kàu kē-hái-poatpoa̍t ê soaⁿ-khu; seng-tióng tī chhia-lō·-piⁿ he̍k chhiu-nâ-kîⁿ. Kui-kang ū-ji̍t he̍k pòaⁿ-kang ū-ji̍t sī i kah-ì ê seng-tióng khoân-kéng. HôeHoe-kî ùi la̍k-go̍eh kàu cha̍p-jī-go̍eh.
 
==Hêng-thāi==
 
Ū kho·-pé-khoán ê tē-hā cháu-[[keng]], lāu-hóehòe-á-ki tiāⁿ-tiāⁿ ē hun-chhe-khui-ki.
 
[[Hio̍h-á]] hō·-seng, tiāⁿ iân keng pâi-lia̍t chò kńg-lê-hêng ê se̍h-lê-thui ê khoán-iūⁿ; hio̍h-á pho̍ah-chiam-hêng, kha-chiah-phiaⁿ hit-pêng moa jiông-á-mo·.
 
[[Hoe]] pe̍h-sek, ū-sî-á chhián-chhián ê hún-âng-sek; [[hoe-koan]] lio̍h-lio̍h-á oai-khi ê lenglêng-liang-khoán, ti̍t-kèng ē-sái tōa-kàu 60 mm; sūi-chōng [[hoa-sū]] ba̍t-chi̍p téng-seng.
 
[[Kóe-chí]] sī [[sok-kó]] (蒴果), lio̍h-lio̍h-á chiâⁿ kiû-hêng, ū 3 chōa lêng-sòaⁿ, [[go̍k-phìⁿ]] siù-chûn (萼片宿存); kóe-chí ta-tiú pìⁿ âng-sek.
 
[[Chéng-chí]] sī o·-sek--ê.
2,171

次編輯

Sûn-lám me-niú