"Siáu-gû-pēⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
+gí-giân liân-kiat
無編輯摘要
 
(+gí-giân liân-kiat)
  
Chiok-chōe-tang í-lâi, Eng-kok ê choan-ka hun-sek-kóng, 1-kóa-á tì-to̍h '''CJD''' pēⁿ-chêng (Tiong-bûn :克——雅二氏病) ê pēⁿ-lâng, sī in-ūi bô-tiuⁿ-tî khì chia̍h-tio̍h hia-ê chìn-chêng to̍h í-keng òe-tio̍h siáu-gû-pēⁿ ê gû-bah só· ín-khí--ê. Chit-khóan ê kái-tho̍k, ín-khí tio̍h chôan sè-kài ê lâng tùi siáu-gû-pīⁿ bû-hān ê khióng-kū kah kiaⁿ-sim. Kin-kù choan-ka ê thóng-kè, múi-1-nî tī 100-bān lâng tang-tiong, tāi-khài kan-na ū 1-ê lâng ē òe-tio̍h siáu-gû-pīⁿ.
 
[[Category:Pīⁿ]]
 
[[cy:BSE]]
[[de:BSE]]
[[en:Bovine spongiform encephalopathy]]
[[ia:Encephalopathia spongiforme bovin]]
[[ja:牛海綿状脳症]]
[[ms:Penyakit lembu gila]]
[[nl:Boviene spongiforme encefalopathie]]
[[zh:疯牛病]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú