"Kau-phòe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[Image:Anthomyiidae sp. 1 (aka).jpg|thumb|right|[[Hō·-sîn]] teh kau-phòe.]]
''Iú-koan lîn-lūi ê sèng-hêng-ûi, chhiáⁿ khoàⁿ [[Sèng-kau]]''
 
'''Kau-phòe''' sī [[seng-bu̍t]] seⁿ-thôaⁿ ê kòe-têng. Tōng-bu̍t ū-ê (chhin-chhiūⁿ [[hî]]) hēng thé-gōa (tī [[sin-khu]] gōa-kháu) kau-phòe; ū ê (chhin-chhiūⁿ [[chhī-leng tōng-bu̍t]]) kiâⁿ thé-lāi (tī [[sin-khu]] lāi-té) kau-phòe. Tī thé-lāi kau-phòe ê sî, [[hiông-sèng͘]] ê tōng-bu̍t kā [[im-keng]] chhah tī [[chhú-sèng͘]] ê [[im-tō]] lāi-té, kā [[cheng-chú]] chù--ji̍p-khì. cheng-chú kàu [[nn̄g-chú]] hia, hō͘ nn̄g [[siū-hêng]] khai-sí chò-sêng āu chi̍t tāi.
匿名使用者

Sûn-lám me-niú