"Siáu-gû-pēⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
tiāu
(+gí-giân liân-kiat)
(tiāu)
'''Siáu-gû-pīⁿ''' (疯牛病/狂牛病/BSE), sī 1-chióng hoat-seng tī [[tòngtōng-bu̍t]] (kan-na pau-koat '''4-kha chêng-seⁿ-a''' ??) kah lâng sin--siōng ê pēⁿ-chèng, [[i-ha̍k]]-kài ka kiò-chò " '''gû-náu piàn hái-mî ê chi̍t-pīⁿ''' " (牛脑海绵状病), i ê [[Eng-bun]]-miâ kán-cheng hō·-chòe '''BSE'''.
 
== Siū-tio̍h siáu-gû-pēⁿ gûi-hia̍p ê só·-chāi ==
匿名使用者

Sûn-lám me-niú