"Chū-iû" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Chū-iû''' ({{lang|zh|自由}}) sī chi̍t ê chèng-tī-ha̍k lāi-bīn ê kài-liām; tī chi̍t ê tiâu-kiāⁿ chi-hā, jîn-lūi ē-sái chū-ngó͘ chi-phòe, chioh-...)
 
~無編輯摘要
 
'''Chū-iû''' ({{lang|zh|自由}}) sī chi̍t ê [[chèng-tī-ha̍k]] lāi-bīn ê kài-liām; tī chi̍t ê tiâu-kiāⁿ chi-hā, [[jîn-lūi]] ē-sái chū-ngó͘ chi-phòe, chioh-tioh ka-kī ê ì-chì lâi hêng-tōng, mā uī ka-kī ê hêng-ûi hū-chek. Ha̍k-su̍t-kài chûn-chāi tùi chū-iû kài-liām ê bô-kâng kiàn-kái. Chū-iû pau-hâm kok-kok [[hiàn-hoat]] pó-chiòng ê [[giân-lūn chū-iû]] kah [[sin-bûn]] chū-iû.
{{stub}}
[[Category:jîn-kôankoân]]

Sûn-lám me-niú