"Luther-phài" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
Sin ia̍h: '''Luther-phài''', tī Hàn-gí mā kóng '''Sìn-gī-hōe''', sī Sin-kàu ê chú-iàu kàu-phài chi it, chú-tiuⁿ Martin Luther ê sîn-ha̍k su-sióng. Category:...
(Sin ia̍h: '''Luther-phài''', tī Hàn-gí mā kóng '''Sìn-gī-hōe''', sī Sin-kàu ê chú-iàu kàu-phài chi it, chú-tiuⁿ Martin Luther ê sîn-ha̍k su-sióng. Category:...)
(Mò̤ chă)

Sûn-lám me-niú