"Sió-khì-koan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Sè-pau khì-koan''' ([[Eng-gí]]: ''organelle''), kán-lio̍k chò '''sè-pau khì-koankhì''' he̍k-chiá '''pau-khì''', sī [[sè-pau]] lāi chìn-hêng te̍k-sû kong-lêng ê tan-goân, it-poaⁿ kap goā-kài ū [[mo̍͘h]] siō keh. Pí-lūn [[soàⁿ-lia̍p-thé]], [[hio̍h-le̍k-thé]] tio̍h sī sè-pau-khì.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú