"C Sharp" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Khai-hoat-chiá sī [[Microsoft]] kong-si, sī in [[.NET]] hāng-bo̍k chi it, āu-lâi piàn [[Ecma]] kiam [[ISO]] piau-chún.
 
[[Category:TiānThêng-náusek gí-giân]]

Sûn-lám me-niú