"Hui-tôaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
無編輯摘要
 
~無編輯摘要
'''Tō-tôaⁿ''' (导弹), 1-chióng ui-le̍k chin kiông ê [[kun-su]] bú-khì, sī óa-khó pún-sin ê tōng-le̍k chong-pī hui-hêng, iû '''chè-tō hē-thóng''' chū-tōng cháu-chhōe bo̍k-phiau. Tō-tôaⁿ ê '''thâu''' kiò-chòe '''chiàn-tàu-pō·''', ē-tàng khǹg phó·-thong ê [[hóe-io̍h]], [[he̍k hóe-io̍h]] a̍h-sī [[hòa-ha̍k]], [[seng-bu̍t]] io̍h-che.
 
== Tō-tôaⁿ ê lūi-pia̍t ==
184

次編輯

Sûn-lám me-niú