"Pang-bô͘:Sin-kiong ê hêng-chèng-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
|list2 = [[Aksu Tē-khu]] | [[Altay Tē-khu]] | [[Hotan Tē-khu]] | [[Kashgar Tē-khu]] | [[Kumul Tē-khu]] | [[Tarbagatay Tē-khu]]
|group3 = [[Chū-tī-chiu]]
|list3 = [[Bayingolin Bông-kó͘-cho̍k Chū-tī-chiu]] | [[Bortala Bông-kó͘-cho̍k Chū-tī-chiu]] | [[Chhiong-kiat Hôe-cho̍k Chū-tī-chiu]] | [[Ili Kazakh Chū-tī-chiu]] | [[Kizilsu Kirgiz Chū-tī-chiu]]
|group4 = chū-tī-khu ti̍t-hat ê koān-kip-chhī
|list4 = [[Aral-chhī]] | [[Chio̍h-hô-chú-chhī]] | [[Kokdala-chhī]] | [[Ngó͘-ka-kû-chhī]] | [[Pak-tūn-chhī]] | [[Siang-hô-chhī]] | [[Thih-bûn-koan-chhī]] | [[Tumxuk-chhī]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú