"An-hioh-ji̍t Hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Chhú-siau 195.117.151.35 ê siu-kái, kái tńg khì AlleborgoBot siōng bóe ê siu-tēng-pún
無編輯摘要
~ (Chhú-siau 195.117.151.35 ê siu-kái, kái tńg khì AlleborgoBot siōng bóe ê siu-tēng-pún)
[[Image:Sdalogo.png|right]]
'''An-hioh-ji̍t hōe''' (Seventh-day Adventist Church) si [[ Ki-tok Sin-kàu]] ê chi̍t-ê hui thôan-thóng kàu-phài. [[Chhú]] kàu-hōe chià-tio̍h i-liâu, kàu-io̍k, kóng-pò kah siā-hōe ho̍k-bū, chiang sìn-gióng thôan chì sè-kài kok-tē.
 
==Sìn-tiâu==
{{Ki-tok-kàu}}
jī-cha̍p-chhit tiâu ki-pún sìn-gióng: (1)"[[Sèng-keng]]". (2) saⁿ-chi̍t-chin-sîn.
(3) sèng-hū siāng-tè. (4) sèng-chí siāng-tè. (5) sèng lêng siāng-tè. (6) chhòng-chō. (7) jîn-sèng. (8) siān-ok chi-cheng [[Ki-tok]]. (9) [[Ki-tok]] ê seⁿ-sí ho̍k-o̍ah (10) tit-kiù keng-giām. (11) kàu-hōe. (12) î bîn kah kî sái-bēng. (13) [[Ki-tok]] sin-thé ê ha̍h chi̍t. (14) chìm-lé. (15) sèng-chhan-lé. (16) sèng-lêng ê in-sù í chit-sū. (17) ī-giân ê in-sù. (18) siāng-tè ê lu̍t-hoat. (19) an-hioh-ji̍t. (20) kóan-ke ê chek-jīm. (21) [[Ki-tok-tô͘]] ê phín-hēng. (22) hun-in í ka-têng. (23) [[Ki-tok]] chāi [[Thian-siāng-sèng-só͘]] ê ho̍k-bū. (24) [[Ki-tok]] ho̍k-lîm. (25) sí í ho̍k-o̍ah. (26) chhian-hí-nî kah chōe ê kiat-kó. (27) sin-tē.
 
[[Category:Ki-tok-kàu]]
15,023

次編輯

Sûn-lám me-niú