"Gîn-kak-á" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
 
無編輯摘要
Gîn-kak-á sī 1 chióng chèng-lâng kong-jīn ū kò·-tēng kè-ta̍t ê [[chîⁿ]]. Hiān-tāi ê gîn-kak-á thong-siông sī 1 tè [[kim-sio̍k]], it-poaⁿ sī îⁿ ê, m̄-koh bī-pit sī iōng [[gîn-á]] táⁿ-chō ê. Gîn-kak-á só· tāi-piáu ê kè-ta̍t it-poaⁿ khah bô [[gîn-phiò]] chē.
[[en:coin]]
 
Gîn-kak-á siāng ki-pún ê tan-ūi: ''goân'' (kho·), kak, sián.
 
[[en:coinCoin]]
14,442

次編輯

Sûn-lám me-niú