"Chicago" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
Só͘ chai-iáⁿ kóng tio̍h saⁿ-chiūⁿ hiān-sî hō-miâ ê jī sī 1679 nî [[Robert de LaSalle]] só͘ kì ê "Checagou". Āu-lâi, 1688 nî sî [[Henri Joutel]] koh kì-lio̍k pún-tē ū chhut-sán kiò "chicagoua" ê iá-seng sòaⁿ-thâu.
 
== Tē-lí ==
Chicago ūi tī leh Illinois ê tang-pak-pō͘, [[Michigan Ô͘]] ê sai-lâm hōaⁿ, sǹg Bí-kok ê [[Tiong-sai-pō͘]], mā sī [[Tōa-ô͘-khu]] ê siâⁿ-chhī.
 
== Le̍k-sú ==
[[18 sè-kí]] tiong-kî, Chicago chia tòa ê lâng sī [[Potawatomi]] pō͘-cho̍k. 1780 nî-tāi, tùi Se-kok lâi ê khai-khún-chiá lâi kàu chia khiā-khí, chhōa-thâu ê [[Jean Baptiste Point du Sable]] sī Hui-chiu kap Hoat-kok hiat-thóng, lâng kiò i sī Chicago ê khai-ki-chó͘.
 
== Jîn-kháu ==
Kun-kù 2010 nî tiāu-cha, Chicago 45% ê jîn-kháu sī pe̍h-lâng, o͘-lâng chiàm liáu 32.9%.<ref>{{cite web |url=http://quickfacts.census.gov/qfd/states/17/1714000.html |title=Chicago (city), Illinois |work=State & County QuickFacts |publisher=U.S. Census Bureau}}</ref>
 
== Chham-khó ==
{{reflist}}
 
{{phí}}

Sûn-lám me-niú