Cun Cun ê kòng-hiàn

做出95次編輯的使用者。帳號建立於2014-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (pài-la̍k)。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2023-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (pài-la̍k)

2023-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (pài-sì)

2023-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (pài-saⁿ)

2023-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (pài-sì)

2022-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (pài-la̍k)

2022-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (pài-sì)

2022-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (pài-saⁿ)

2021-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (pài-sì)

2019-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (pài-it)

2017-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (pài-saⁿ)

2017-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (pài-jī)

2017-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (pài-jī)

2017-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (pài-la̍k)

2016-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (pài-sì)

2016-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (pài-saⁿ)

2016-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (pài-jī)

2016-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (pài-sì)

2016-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (pài-sì)

2016-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (pài-la̍k)

2015-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (pài-saⁿ)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).