DirlBot ê kòng-hiàn

做出97次編輯的使用者。帳號建立於2009-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (pài-saⁿ)。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2011-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (pài-sì)

2010-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (pài-saⁿ)

2010-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (pài-la̍k)

2010-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (pài-jī)

2010-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (lé-pài)

2010-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (pài-saⁿ)

2009-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (pài-it)

2009-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (pài-la̍k)

2009-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (pài-saⁿ)

2009-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (pài-jī)

2009-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).