HYC ê kòng-hiàn

做出58次編輯的使用者。 帳號建立於2006-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2006-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).