Iōng-chiá ê kòng-hiàn

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Chhoē chhut kòng-kiàn
 
 
      
 
   

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).