Siong-koan ê kái-piàn

跳至導覽 跳至搜尋

這是有相接到指定頁(抑是指定分類的所有成員),而且最近家己頁的內容有改過的清單。 遐的頁佇你的監視清單會用粗體 標示。

Choè-kīn ê kái-piàn ê soán-hāng Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am bû-bêng-sī | am góa ê pian-chi̍p | hiàn bot kái-ê | am sió siu-kái | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata
Hián-sī tùi 2021-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài 6) 09:03 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   
Ia̍h ê miâ:
Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
D
Wikidata siu-kái
!
$1 - sin ia̍h
~
$1 - sió siu-kái
b
$1 - bot ê siu-kái
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘
臨時監視頁面

2021-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

  • ! Pang-bô͘:S-new 15:59 +1,156唐吉訶德的侍從 thó-lūn kòng-hiàn(<noinclude>{{s-start}} </noinclude>|- | style="width: 30%; text-align: center;" rowspan="{{{rows|1}}}"|'''{{#switch:{{lc:{{{1|}}}}} |award = New award |assembly = New assembly |championship = New championship |chart = New chart |command = New command |constituency = New constituency |convention = New convention |creation = New creation |dicastery = New dicastery |diocese = New diocese |district = New district… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)

2021-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)