Liân khì SPEC: Kéng-sī-thiaⁿ Kong-an-pō͘ Kong-an-tē-gō͘-khò Put-siông-sū-kiāⁿ Te̍k-pia̍t-tùi-chhek-sī Sū-kiāⁿ-phō͘ ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋
Tó-ūi liân kàu chia      
Thai ampau-hâm | am liân-kiat | am choán-ia̍h

Í-hā ê ia̍h liân kàu chia:

Khoàⁿ (chêng 50 ê) (āu 50 ê) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).Khoàⁿ (chêng 50 ê) (āu 50 ê) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).