Terry Fox

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Terry Fox

Terry Fox (choân-miâ Terrance Stanley Fox, 1958-nî 7-goe̍h 28 - 1981-nî 6-goe̍h 28) sī Canada gâm-chèng tī-liâu ê ūn-tōng-chiá.

Terry Fox chhut-sì tī Manitoba ê Winnipeg, tiàm englishu-u téng-thâu chia̍t-tn̄g.

Pún-té Fox tio̍h chin hèng ūn-tōng. Chhiú-su̍t liáu-āu, I koat-tēng beh ùi Canada tang-pêng cháu kàu sai-pêng, hi-bāng ē-tàng ín-khí lâng tùi gâm-chèng ê chù-ì, hō· in kià-hù chîⁿ lâi pang-chān táⁿ-tia̍p gâm-chèng ê gián-kiù.

Fox ê Hi-bāng Marathon (Marathon of Hope) tī 1980-nî 4-goe̍h 12-hō khí-khiàn. I tī Newfoundland ê St. John's, kā i chiàⁿ-kha ê gī-ki chìm tī Tāi-se-iûⁿ ê chúi lāi-té, àn-sǹg beh cháu kàu British Columbia ê Vancouver, kā kha koh chìm tī Thài-pêng-iûⁿ lâi soah-kó·.

I bóe-á pēng bô-hoat-tō· oân-sêng i ê Hi-bāng Marathon. Tī 1980-nî, 9-goe̍h chhe-1, i cháu kàu Ontario Thunder Bay ê sî-chūn, kám-kak heng-khám put-chí-á thiàⁿ. I-seng kiám-cha liáu, hoat-kiàn gâm-chèng í-keng thoàⁿ kàu i ê hì-pō· ah. Fox ke̍k-put-ke̍k chí-hó thêng--lo̍h-lâi, ji̍p-khì pēⁿ-īⁿ táⁿ-tia̍p. I tī keh-tńg-tang 6-goe̍h 28-hō, 23-hòe seⁿ-ji̍t chêng chi̍t-kò-goe̍h ê sî kòe-sin--khì.

Fox tī 143 kang lāi-té cháu kòe Newfoundland, Nova Scotia, Edward Ông-chú Tó, New Brunswick, Québec kap Ontario, lóng-chóng 5373 kong-lí hn̄g, chhé-ûn chi̍t-kang cháu kap marathon chi̍t-pái chha-put-to pêⁿ hn̄g.

Ūi-tio̍h beh kā Hi-bāng Marathon chiap-soà--lo̍h-khì, āu--lâi Canada kok-tē ta̍k-tang 9-goe̍h lóng ē kí-pān Terry Fox Run oa̍h-tāng lâi tiû-chi̍p tùi gâm-chèng gián-kiù ê kià-hù. Sè-kài kî-thaⁿ chin chē kok-ka oân-ná ē tī bô-kâng sî-kan kí-pān chit-ê oa̍h-tāng.