Thàm-chiam

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
No. 23 thàm-chiam

Thàm-chiamkhí-kho tiāⁿ-tiāⁿ sú-iōng ê ke-si. Thàm-chiam bóe-á ê chiam-toan sī kiám-cha chiù-khí ê sî, beh cheng-ka chhiok-kak iōng--ê.

Kú-tn̂g í-lâi, khí-kho-i lóng the̍h thàm-chiam lâi chhōe khí-iū-chit ê chiù-khang, m̄-koh kīn-lâi ū chi̍t-kóa khí-kho choan-gia̍p jîn-sū giâu-gî chit-koán hoat-tō·. In-ūi chiù-khí tú-khí-seng chí-sī chi̍t-jiah thoat-kài-hòa ê só·-chāi, iáu-bô khang-phāng sán-seng. In jīn-ûi sú-iōng thàm-chaim ē tī khí-iū-chit téng-bīn chè-chō jîn-ûi ê khang-li̍h. In jīn-ûi èng-kai thàu-kòe fluoride ê sú-iōng, kap chhùi-khiuⁿ oē-seng ê chip-hêng kā koh-kài-hòa thńg--lâi. Chit-ê cheng-lūn iáu leh kè-sio̍k, in-ūi bô chhiok-kám ê pang-chàn, ū-sî-chūn chiâⁿ-oh chín-toān chhut chiù-khí.

Thàm-chiam ū kún-na-khoán, siāng-chia̍p sú-iōng ê sī:

  • No. 23, kiò-chò shepherd's hook, it-poaⁿ the̍h i lâi kiám-cha kā-ha̍p-bīn ê chiù-khang.

Kî-thaⁿ iáu-ū:

  • No. 2, kiò-chò cowhorn he̍k pigtail, the̍h-lâi kiám-cha sió-āu-chan goán-sim C-E junction ê chiù-khang.
  • No.6, kiò-chò right angle, kiám-cha khí-hōaⁿ hū-kīn ê chiù-khang.
  • No. 17, kiò-chò back-action, kiám-cha chhùi-khí oán-sim-bīn ê chiù-khang.