Thó-lūn:Bông-ko

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Mongoose ê Hō-ló kóng-hoat[kái goân-sú-bé]

Chia ū Tâi-oân ê Herpestidae ê siāu-kài: http://www.gio.gov.tw/info/ecology/English/animals_e/LowAnimals_e/LowAnimals03_e.htm Goá teh siūⁿ, nā Tâi-oân ū chit-khoán tōng-bu̍t seⁿ-thoàⁿ, bô-tek-khak Hō-ló sī ū chit-khoán tōng-bu̍t ê miâ--ê, m̄-koh iáu bô-hoat-tō· khak-tēng sī kiò-chò sím-mi̍h. Goá chiah koh chhoē khoàⁿ-māi. 2006-07-16 04:20 UTC Taokara


Ū chhoē-tio̍h chi̍t-koá chu-liāu--ah ^^ Tâi-oân ū ê Herpestidae tō-sī téng-koân hit-ê bāng-chām siāu-kài ê hit-khoán, Hôa-gí hō-chò "食蟹獴", Eng-gí kóng sī "Crab-eating mongoose".

Péng jī-tián ê kiat-kó, Hôa-gí ê "食蟹獴" ū aū-piah chiah-ê kóng-hoat:

  1. soaⁿ-chang-niau (漢字:山棕貓)
  2. chang-sui-niau(漢字:棕蓑貓)
  3. bông-ko(漢字:蒙哥)
  4. phòng-boé-bâ(漢字:膨尾狸)

Bóng chham-khó.

Chu-liāu lâi-goân: 新編華台語對照典 (樟樹出版社)

2006-7-16 04:36 UTC Taokara

Pháiⁿ-sè....goân-lâi chit-ia̍h tō-sī tùi "chang-sui-niau" soá--lâi-ê-oh. Chin sit-lé, goá bô chú-ì--tio̍h. Nā-sī beh thè chit-lūi ê tōng-bu̍t hō 1-ê chóng-chheng (toā-lūi ê miâ), hoān-sè lán ē-sái khó-lū kā "bông-ko" tòng-chò chóng-chheng, kā soaⁿ-chang-niau, chang-sui-niau kap phòng-boé-bâ tóng chò Tâi-oân "Crab-eating mongoose" ê miâ.

Án-ne kiàn-gī ê goân-in sī: Hō-ló goân-té tō ū "bông-ko" chit-ê sû, koh "bông-ko" hām "mongoose" ê ho·-im sio-oá, èng-kai sī tùi Eng-gí khip-siu ê goā-lâi-sû (chioh-sû), the̍h lâi chò chóng-chheng ká-ná bē-bái ^^

Bóng chham-khó. Ló·-la̍t !

2006-7-16 04:45 UTC Taokara

Goá chín chiah chai ū bông-ko chit khoán kóng-hoat (Tâi-Ji̍t kán-ná bô), koh ū sêng kúi-ā-chióng Au-chiu gí-giân ê tho̍k-im (cheng-chha boé-liu bô -s), mā ū chhin-chhiūⁿ Ìn-tō͘ Marathi-gí ê mangus. A-giâu 08:39, 16 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)