Thó-lūn:Chiau-hô Thian-hông

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

昭和天皇[kái goân-sí-bé]

昭和天皇

昭和天皇 (昭和天皇/しょうわてんのう;;羅馬字表記;Shōwa-tennō, 1901年4月29日- 1989年1月7日),在生時陣號裕仁(Hirohito)(裕仁/ひろひと),是日本第124代的天皇,在位期間是1926年12月25日到1989年1月7日,除了神話傳說的以外,昭和天皇是歷史上在位上久,上長歲壽的天皇。