Thó-lūn:Gilgamesh Sū-sū-si

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sin-iok sī kā Babylonia ê siú-to͘ siá chò Pa-pí-lûn (Eng-gí: Babylon, Akkad-gí: Babilu), só͘-í Babylonia nā beh "im-e̍k", ē-sái siá chò Pa-pí-lûn-nī-a. A-giâu 18:28, 6 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Chiah chhiáⁿ ta̍k-ê thê-kiong ì-kiàn, in-ūi goá í-keng hoe--khì-ah, m̄-chai siáⁿ-mi̍h só͘-chāi tio̍h ēng goân-bûn (koh sī toh-chi̍t-khoán gí-giân ê pheng-siá chò kin-kì), toh-ūi koh tio̍h ēng im-e̍k.
Kū-iok lāi-té ū kóng-tio̍h chin chē Sai-lâm-a kó͘-chá ê kok-miâ kap bîn-cho̍k ê miâ, m̄-chai kám beh chóng the̍h lâi ēng, ia̍h-sī mài? Taokara 02:18, 7 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)
Bo̍k-chêng sī kok-ka ê miâ nā í-keng bûn-hiàn ū, tō toè in siá. Goá teh chhú-lí chi̍t-koá tē-miâ mā án-ne-siⁿ (e.g. Se-nái Poàn-tó). A-giâu 03:20, 7 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)
Kiàn-gī chun-chiàu chāi-tē gí-giân ê lô-má-jī pheng-siá hong-sek chò goân-chek, án-ne 1) khah ū hē-thóng-sèng; 2) khah hù-ha̍p gí-giân hiān-si̍t; 3) khah hù-ha̍p hiān-tāi ê jîn-koân lí-liām. Éng-koè bûn-hiān ū--ê ia̍h pa̍t chióng kóng-hoat ē-tàng ēng #redirect choán--koè-khì. Bóng chham-khó. --Kiatgak 07:34, 7 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)
Goá hoat-kak-kóng Holopedia lāi-té, ū chin chē chiàu goân-bûn ê tiâu-bo̍k, jī-bó͘ tēng-koân lóng ū lâu goân-té ê tiāu-hû, in-ūi goā-gí tiāu-hû ê ēng-hoat kiám-chhái hām Hō-ló koh-iūⁿ, koh ū chi̍t-koá goā-gí ê tiāu-hû, lán bô teh ēng, siūⁿ--khí-lâi, nā lâng beh chhiau-chhoē sû-bo̍k ê sî-chūn, hoān-sè ē in-ūi m̄-bat hit-ê goân-té ê tiāu-hû, ia̍h-chiá-sī phah bē-chhut hit-ê "lán bô teh ēng ê tiāu-hû", choaⁿ-á chhoē bô hit-ê sû.
Sī m̄-sī lán nā ti̍t-chiap ēng goân-bûn pheng-siá ê hong-sek ê sî, tō kā téng-koân ê tiāu-hû kā kán-séng, ia̍h-sī lēng-goā ka 1-tiâu bô tiāu-hû--ê kā choán--koè-leh? --Taokara 05:06, 9 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)
  • Chàn-sêng. Kò-jîn siūⁿ-hoat sī ài kā ē-tàng chiap-siū ê bûn-jī kap hû-hō tēng hō͘ chheng-chhó (khó-pí kóng [a-zA-Z ́ ̀ ̂ ̄ ̍ ̆] kap chit-koá hû-hō), chhun--ê lóng ài ēng chit koá bûn-jī kap hû-hō lâi siá (ē-tàng ēng koat-hō chù-bêng goân-bûn, ...), chiàⁿ-bûn chīn-liōng mài chhiau-koè chit ê hoān-ûi (tû-hui tō sī teh siāu-kài hit ê gí-giân, ...); chhiūⁿ kóng "Odusseia (Hi-lia̍p-gí: Ὀδύσσεια)" ia̍h "Kàⁿ-sò͘ (Eng-gí: enzyme; Hàn-jī: 酵素)" án-ne. --Kiatgak 05:57, 10 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

pō͘[kái goân-sú-bé]

1-pō͘ sū-sū-si sī chí 1 siú iah sī 1 phō? --Kiatgak 07:48, 7 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Ho·-im èng-kai sī 1-phō, m̄-koh goá ê ì-sù sī 1-siú, goá lóng kā lâng siá m̄-tio̍h--khì-ah, koh ká-ná m̄-nā chit-tiâu--oh. Nā ū khoàⁿ--tio̍h, mâ-hoân tàu kái. Ló͘-la̍t! Taokara 14:58, 7 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

kám-chêng-tek[kái goân-sú-bé]

Gilgamesh kám-chêng-tek sit-lo̍h kám sī kám-chêng ê sit-lo̍h? --Kiatgak 07:55, 7 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Tio̍h, nā ēng kám-chêng ê sit-lo̍h ū khah bêng, chhiáⁿ kā kái--koè-lâi bô-iàu-kín.--Taokara 15:00, 7 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Gilgamesh Sū-sū-siPā-pī-ló͘-nī-à (Babylonia) ê 1-siú sū-sū-si. Chit-siú sū-sū-si it-poaⁿ hông kóng-chò sī kah taⁿ hoat-hiān siōng kó͘-chá ê bûn-ha̍k chok-phín, m̄-koh si̍t-chè-siōng sī ū pí i koh khah chá ê chok-phín tī-leh--ê.

吉爾迦美希敘事詩[kái goân-sú-bé]

吉爾迦美希(Gilgamesh)是神話內底所講的一个國王,稽考伊的年代差不多是佇西元前2650年彼搭,有一系統的Ki-en-gir (英語:Sumer) 傳說佮,攏收佇後來的Akkad語的長詩裡,現此時上蓋交圇的版本是西元前七世紀的亞述(Assyr)王亞述巴尼拔(Ashurbanipal)的書庫內底彼十一塊石板。

吉爾迦美希敘事詩是佇古早時是真出名閣真濟人知的,內底一段講著做大水的故事,予後來的人講做是美索不達米亞(Mesopotamia)版的諾亞的大水(Noah's Ark)。

這首敘事詩主要是咧講吉爾迦美希佮伊的朋友恩基都(Enkidu)的關係,吉爾迦美希因為做王的代誌感覺煩惱閣餒志,因為伊是真歹的王,所以神用塗造恩基都來佮伊鬥賽,二个人有真濟弄險的活動,這內底閣特別講卻恩基都死了後吉爾迦美希感情的失落。

讀吉爾迦美希敘事詩普通攏是讀翻譯的版本,吉爾迦美希嘛變做大眾文化的一个上等。