Thó-lūn:Hó-lâng lūn-su̍t

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

好人論述[kái goân-sí-bé]

好人論述1990年代以後踮臺灣網路箍仔時行-起來的一个分析男女關係的論述

好人論術所講的"好人"是指一个查埔人雖罔予意愛的查某人拒絕,確是猶原痴情嘛願意無條件付出,論述形成了後,佇台灣的BBS出現"好人討論版"、"好人Club"等等的主題空間,頭起先倚-去的人攏是捌予查某人拒絕的查埔人,怹經過網路相佮分享家己的故事佮經驗,互相勉勵,閣進一步論述"好人"的意義(可比講,"如何莫予家己對女性傷好煞變好人"),後來好人的定義就無限查埔-的,變做所有對愛情有投資毋閣無得著回應的人。

相關的用語[kái goân-sí-bé]


"好人卡":嘛號做"好人牌",分著好人卡表示予人拒絕,變成好人。
"發卡":用委婉的方式拒絕追求者。
"歹人":對追求的人無特別款待,確是常在受怹歡迎。

外部連結[kái goân-sí-bé]