Thó-lūn:Kin-kńg tī-liâu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kám ū lâng chai-iáⁿ tó-1-chióng hoat-im khah phó·-phiàn? Kin/kun-kńg? -kóng? -koán? a̍h sī chha-put-to? A-giâu 16:15, 23 Oct 2004 (UTC)

"Kin-kng" khah-chio u7 kang-im e gi-su, ji-chhiaN sio-kng-a (小管仔) kap mou-kng-khang(毛細孔) su-iong "kng2" , kam si tai-piau "kng2" si7 khah-sio e5 koan-to(管道,canal) ?--Albert 13:54, 24 Oct 2004 (UTC)
Góa kám-kak ū tō-lí. Kóng chhan-chhiūⁿ pí kńg khah chho·. A-giâu 19:15, 24 Oct 2004 (UTC)

"Bô-oân-choân ê kin-kńg tī-liâu" sī chò liáu bô chiâu-chn̂g ê kang a̍h sī kóng tng teh chìn-hêng ê tī-liâu? A-giâu 19:18, 24 Oct 2004 (UTC)

Kah-su ge-i-su u7 ke-siok iok-chin , lan bo khi, tioh-si tng teh chin-heng, iau-be kiat-sok,che si incomplete endo(hoan-chia kati chai-iaN iau-be oan-seng). Kah-su ge-i-su i-keng ka li2 kong kiatsok(su-sit siong iau-be oanseng), e-tang cho khi-long hek-si thiam-pou, ma-si incomplete endo(hoan-chia kati m-chai iau-be oan-seng).Ah siaN-mih theng-tou si7 complete? bo-kang sitai u7 bo-kang e piau-chun, chong-si hiantai e piau-chun eng-kai si7 oan-choan e 擴大 清創 與 致密充填. M-koh ma-u ge-i-su m-chai e kin-kng bo chhu-li tioh, au--lai chiah hou pat-e ge-i-su hoat-hian e cheng-heng, chit-chiong ma-si incomplete endo. --Albert 01:28, 25 Oct 2004 (UTC)
To-siā. Góa tán chit phiⁿ siá kah 1 ê thêng-tō· chiah koh lâi chak-chō. A-giâu 14:44, 25 Oct 2004 (UTC)
Chin phaiN-se, in-ui goa e tian-nau bo-hoat-tou tu-chun u tiau-ho e peh-oe-ji bun-chiuN, sou-i be-tang choan-pou sia liau, cho 1-pai chiuN-bang, chhiaN to-to pau-ham. --Albert 04:00, 26 Oct 2004 (UTC)
Èng-kai pháiⁿ-sè--ê sī góa. Hi-bāng bô ke hō· lí sî-kan-siōng ê ap-le̍k, án-ne tō m̄-mó·. A-giâu 14:50, 26 Oct 2004 (UTC)

Chia mā ū 1 tiuⁿ tī-liâu iōng ê tiān-kong-tô·: Commons:Image:Teeth molar47 46resection crown premolar45.jpg. A-giâu 17:34, 9 3g 2005 (UTC)