Thó-lūn:Ko-lê-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

高麗字[kái goân-sú-bé]

高麗字,佇南韓Hangeul한글)佇北朝鮮Chosŏn'gŭl조선글朝鮮글),早時叫做諺文언문),是現代朝鮮語(韓國語)通用的書寫方式,是對15世紀朝鮮王世宗公布的訓民正音發展到今。

字母列單[kái goân-sú-bé]


諺文的"字母"佇朝鮮語讀做"jamo",遮的字母會當分:

  • 14个子音(자음/子音 jaeum)
  • 5个雙子音(쌍자음/雙子音 ssang jaeum)
  • 10个母音(모음/母音 moeum)
  • 11个雙母音 (쌍모음/雙母音 ssang moeum)

另外閣有:

  • 11个複子音(복자음/複子音 bok jaeum)
高麗字的字母(Hangeul Jamo、한글 자모
基本字母
子音 母音
字母 羅馬字 發音(Hangeul) 發音(IPA) 字母 羅馬字 發音(Hangeul) 發音 (IPA)
기역 (giyeok) g/k gu/k [g-]/[-k̚] (a) a a [-a-]
니은 (nieun) n n [n-]/[-n] (ya) ya ya [-ja-]
디귿 (digeut) d/t d/t [d-]/[-t̚] (eo) eo o [-ʌ-]
리을 (rieul) r/l r/l [ɾ-]/[-ʎ] (yeo) yeo yo [-jʌ-]
미음 (mieum) m m [m-]/[-m] (o) o ô [-o-]
비읍 (bieup) b/p b/p [b-]/[-p̚] (yo) yo [-jo-]
시옷 (siot) s/t s/t [s-]/[-t̚] (u) u ou [-u-]
이응 (ieung) ng ng [-ŋ] (yu) yu you [-ju-]
지읒 (jieut) j/t dj/t [tɕ-]/[-t̚] (eu) eu eu [-ɯ-]
치읓 (chieut) ch/t tch/t [tɕʰ-]/[-t̚] (i) i i [-i-]
키읔 (kieuk) k kh [kʰ-]/[-k̚]
티읕 (tieut) t th [tʰ-]/[-t̚]
피읖 (pieup) p ph [pʰ-]/[-p̚]
히읗 (hieut) h/t h/t [h-]/[-t̚]
合聲字母
雙子音 雙母音
字母 羅馬字 發音(Hangeul) 發音(IPA) 字母 羅馬字 發音(Hangeul) 發音(IPA)
쌍기역 (ssanggiyeok) kk k appuyé [kʼ-]/[-k̚] (ae) ae è [-ɛ-]
쌍디귿 (ssangdigeut) tt t appuyé [tʼ-]/[-t̚] (yae) yae [-jɛ-]
쌍비읍 (ssangbieup) pp p appuyé [pʼ-]/[-p̚] (e) e é [-e-]
쌍시옷 (ssangsiot) ss s appuyé [sʼ-]/[-t̚] (ye) ye [-je-]
쌍지읒 (ssangjieut) jj tch appuyé [tɕʼ-]/[-t̚] (wa) wa wa [-wa-]
複子音 (wae) wae [-wɛ-]
字母 羅馬字 發音 (Hangeul) 發音(IPA) (oe) oe wi [-wi-]
기역 시옷 (giyeok siot) ks x [-k̚]/[-ks-] (weo) weo wo [-wʌ-]
니은 지읒 (nieun jieut) nj ndj [-n]/[-ntɕ-] (we) we [-we-]
니은 히읗 (nieun hieut) nh nh [-n]/[-nx-] (wi) wi wi [-wi-]
리을 기억 (rieul giyeok) lg lg [-ʎ]/[-ʎg-] (ui) eui euil [-ɰi-]
리을 미음 (rieul mieum) lm lm [-ʎ]/[-ʎm-]
리을 비읍 (rieul bieup) lb lb [-ʎ]/[-ʎb-]
리을 시옷 (rieul siot) ls ls [-ʎ]/[-ʎs-]
리을 티읕 (rieul tieut) lt lt [-ʎ]/[-ʎtʰ-]
리을 피읖 (rieul pieup) lp lph [-ʎ]/[-ʎpʰ-]
리을 히읗 (rieul hieut) lh lh [-ʎ]/[-ʎx-]
비읍 시옷 (bieup siot) bs ps [-p̚]/[-ps-]

字母的組合[kái goân-sú-bé]


一个音節是兩个以上的字母來組成,有的是子音 + 母音;有的是子音+母音+子音。

佇音節頭的子音字母叫"初聲";中央的母音叫"中聲";音節尾的子音叫"終聲"

初聲參中聲佇寫字時的組合有三款方式:

ga   中聲佇正爿;初聲佇倒爿,遮的中聲有:, , , , , , , , .
go   初聲佇頂面;中聲佇下跤,遮的中聲有:, , , , .
中2
中1
gwa   初聲佇頂倒角;中聲佇下跤佮正爿,遮的中聲有:, , , , , , .

另外終聲一律囥上下跤:

中2
中1

gan

gon

gwan

轉寫系統[kái goân-sú-bé]