Thó-lūn:N̂g-bôe-hì

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

"梅", chit-ê jī, tī Chiang-chiu-khiuⁿ sī bôe, Chôan-chiu kah Ē-mn̂g tha̍k mûi, ah nā Tâi-ôan m̄-nā bôe kah mûi lóng-chóng ū, jî-chhiáⁿ koh ū lâng tha̍k môai. Lán kóng Tâi-ôan chit-ê môai, kóng thiah-pe̍h sī ùi Chiang-chiu-khiuⁿ bôe piàn--lâi ê, só·-í góa tiàm N̂g-bôe-hì chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ lāi-té to̍h bô koh-chài thiau-kang chù-bêng môai chit ê khiuⁿ-kháu.

Kóng kàu chia, góa koh siūⁿ tio̍h lēng-góa 1-ê jī "糜" (Hôa-gú: 稀饭), chit-ê jī, ti Chôan-chiu kah Tâng-oaⁿ thàu-té tha̍kbə̂ (kok-chè im-phiau), Ē-mn̂g tha̍k , Chiang-chiu ū nn̄g-chióng khiuⁿ, chit-chióng sī Liông-hái-chhī ê mâi, koh lēng chit-chióng sī Chiuⁿ-phó·-kōan kah Lâm-chēng-kōan ê môe. koh lâi Tâi-ôan, chāi góa liáu-kái, Lo̍k-káng kah Tâi-se chiah-ê phian-Chôan-khiuⁿ ê só·-chāi í-chá lóng tha̍k bə̂, Tâi-pak-khiuⁿ tha̍k , chhun--ê tōa-pō·-hūn só·-chāi khiok-sī tha̍k-chò môe kah môai khah-chē. Tâi-ôan chit-ê môai, to̍h sī àn Chiang-chiu-khiuⁿ ê môe piàn--lâi ê. Bōng chham-khó.....--Limkianhui 2005 nî 2 ge̍h 5 hō.