Thó-lūn:Sîn-oē

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

神話是指某一類的故事,遮的故事屬佇無仝的文化,佇遐的文化內底,基本上是相信遮的故事的,閣遮的故事內底,是用超自然的事件或者是人物,來解說宇宙、這世界人類的本質,抑是生成就有的系項,比論講:

  • 這个世界是按怎有的?
  • 是按怎有的?
  • 是按怎人會死?

神話裡無定著有,窮實佇西國的語言(親像英語myth),字詞本身的意思和神並無底代,若準神話內底有神出現,嘛無一定是一个,或者是濟濟个。

神話有捌佇逐民族社會內底,做真重要的宗教信仰的路用,毋過這款路用佇現代社會已經沓沓仔衰敗。

總是,神話佇逐个文化群體裡,猶原成做搜揣怹思想真重要的資料,佇文化人類學民俗學等等的學科內底,閣會進一步去做文化之間的比較(比較神話學),比論諾亞的大船(Noah's Ark)佮做大水,佇真濟文化群體裡攏有相siâng的故事,學者就會去研究看無仝的族群中間是毋是有甚物款的接接。

研究神話的學科主要是神話學,閣宗教學歷史學民族學、文化人類學和文學,嘛攏共伊當做研究的對象之一。