Thó-lūn:Seng-chè-hûn

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

星際雲(seng-chè-hûn; Eng-gí: interstellar cloud)一般是咱星系抑是其他星系氣體電漿塗粉集倚起來的,徛算講是星際物質的密度較懸平均的所在。雲的密度大細溫度會決定雲內水素成做三種狀態的其中一種。中性水素的雲會形成H I區離子水素的雲會形成H II區,水素分子的雲就簡稱分子雲,有時陣嘛叫做實櫼雲(cha̍t-chiⁿ-hûn,Eng-gí: dense cloud)。中性的雲佮離子化的雲有時嘛叫做擴散雲(khok-sàn-hûn,Eng-gí: diffuse cloud)。星際雲的由來是紅巨星食老的時的氣體佮塗粉。