Thó-lūn:Sim

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

[kái goân-sí-bé]

,是人有的、目睭看袂著的,咱人的理性感情心情意向所佇咧的一个抽象的所在,人類掠外的動物植物是毋是有心,這和心的定義仝款,攏是真僫講的問題。

干焦掠心本身做定義是無法度有的,心是活物上蓋微妙的一項代誌亦拘敢,因為心無一定的狀態,定定咧變化,心的代誌著透過肉體等等外口的表現才會當掌握。

當人(或者是別項有心的活物)咧思考佮做決定的時,心就有活動,毋過就準甚物攏毋無做,心檢采oan-nā會活動,致使對這个心的主題來講,煞袂當真嚴格掌握逐時陣心的狀態。

總是,人若佮別人溝通的時,對方和家治的心中間,攏有想著抑是感覺著互相的來去,對這點來講,人是會當經驗著家治佮別人內底彼號心的存在的。

研究人心的活動的學科是心理學,心理學透過對人的反應做統計分析,了解人佮人的直接關係,來對心做研究,毋過就親像頭前講的,心真複雜,對方若有甚物變化,咱的心嘛會綴咧改變,嘛因為按呢共心當做學問來研究實在真困難。

現此時神經科學有較發展,科學家已經會當掰會,心的狀態佮的物理狀態窮實是相黏蒂帶的,比論咱有較知影心佮咱的腦裡逐部份的路用的關係矣,神經傳達物質(dopamine, endorphin等等)佮心情的關係嘛沓沓仔有新的研究發表,毋過心的狀態佮物質的腦中間,彼个究真本底的關係,猶原猶無法度齊拆明,和心有底代的哲學佮心理學中間的界線佇佗,嘛猶繼續咧討論。

往早的人掠講心是佇心臟內底,所以才會共這號抽象的"物"叫做"心",咱這馬猶原會講"心內"、"好心"等等的語詞,攏是因為按呢流落來的講法。