Thó-lūn:Thâu-ia̍h/Chhng-khò͘ 1

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Prolegomena[kái goân-sí-bé]

Góa khai-sí 1 ia̍h Thâu-ia̍h ê sin khoán-sek, bo̍k-chêng tng sî-kiâⁿ ê. A-giâu 09:27, 1 Jul 2004 (UTC)

Sin khoán-sek siá-hó liáu, sòa-chhiú ka Thâu Ia̍h-->Thâu-ia̍h. (Phòe-hap siá-chok ê kui-hoān). Pektiong 10:11, 14 Jul 2004 (UTC)
Che kiám-chhái éng-oán sī "work in progress" A-giâu 22:39, 14 Jul 2004 (UTC)

Kaihsu siu-kái ê ang-á-phiau[kái goân-sí-bé]

Siōng sin pán:

Wiki-minnan.png

Kaihsu goân-pán

Góa tùi thâu-ia̍h kā sóa lâi chia, án-ne oē-bīn khah bē hiah loān (2 ê ang-á-phiau). A-giâu 06:11, 14 Jul 2004 (UTC)

To-sia, m-koh tiau-ho (diacritics) siunn koan. -- Kaihsu 09:46, 19 Jul 2004 (UTC)

chit-lé-pài ê hó-khang (Chhui-chiàn ê bûn-chiuⁿ)[kái goân-sí-bé]

"Sin ê bûn-chiuⁿ" bêng-hián bô-hoat-tō· sui-sî keng-sin (pí-kàu Special:Newpages), in-ūi ū-sî sin bûn-chiuⁿ chhut-hiān ê sok-tō· siuⁿ-koè-thâu kín. Kui-khì kā kái chò "Chhui-chiàn ê bûn-chiuⁿ". Che kan-na lia̍t bûn-chiuⁿ ê miâ-chheng, bô hān 1 phiⁿ, jīn-hô lâng to ē-sái "chhui-chhiàn" jīn-hô bûn-chiuⁿ. Lí khoàⁿ kám ē thong? A-giâu 10:21, 4 Aug 2004 (UTC)


Chhiáⁿ mn̄g siáⁿ-mi̍h hō-chò " chhui-chiàn " ? Kám sī " thui-chiàn " (Hàn-jī: 推荐) ? " chhui-chiàn " sī tó-ūi ê khuiⁿ-kháu leh ? koe-lo·-lang 18:47, 4 Aug 2004 (UTC)

Èng-kai kiò-chó 'chit-lé-pài ê hó-khang'. -- Kaihsu 11:09, 4 Aug 2004 (UTC)

Hit lé-pài nā bô hó-khang--ê leh?  :) A-giâu 11:15, 4 Aug 2004 (UTC)

Iōng hó-khang thaù-sio-pò :) Pektiong 16:32, 4 Aug 2004 (UTC)

Chhì-giām-ia̍h[kái goân-sí-bé]

Pâi-liáu chin sù-sī, tang-sî beh sóa-kì Thâu-ia̍h --Chùn-hiàn 15:10, 26 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

Kéng "hó-khang-bûn" ê chè-tō· tio̍h ài ūn-chok, 2 lé-pài 1 phiⁿ, 1 goe̍h-ji̍t 1 phiⁿ lóng hó. A-giâu 15:55, 26 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)
Hó, thê-miâ liáu chí-iàu bô-lâng hóan-tùi tio̍h chiâⁿ-chò Chin-chán ê bûn-chiuⁿ, mā sūn-sòa tah-tiàm thâu-ia̍h. --Chùn-hiàn 16:10, 26 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)
Hó! A-giâu 09:40, 27 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

Koà--khí-lih ah. Kám-kak "sin ê bûn-chiuⁿ", "sin-bûn" lóng chiâⁿ kiaⁿ chhàu-sng, kui-khì mài, he̍k-chiá sī khǹg khah ē-pêng. Kî-thaⁿ ê soat-bêng kap iù-chiat ê thó-lūn, chhiáⁿ khoàⁿ Talk:Thâu-ia̍h/Chhì-giām-ia̍h, ló͘-la̍t. A-giâu 07:58, 17 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Interwiki link changed to Han script!!![kái goân-sí-bé]

Why was it unilaterally changed without consultation with the community?? – Kaihsu 16:57, 23 Dec 2004 (UTC)

Beats me. góa chit-má bô sî-kan chhú-lí che, kiám-chhái bugzilla 1013 hām che ū koan-hē? A-giâu 04:39, 24 Dec 2004 (UTC)
Khoann3-bo5. Pektiong 07:23, 24 12g 2004 (UTC)

Tùi thâu-ia̍h sóa--lâi ê ì-kiàn[kái goân-sí-bé]

Ū 1-ê lâng (206.116.224.67) kóng thâu-ia̍h ê kài-siāu-bûn khah sêng "Taiwanese", khah bô sêng Bân-lâm-oē (the following sounds more like taiwanese than min nan). A-giâu 07:41, 26 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Góa ê kám-kak sī: bô sêng Ē-mn̂g-oē, iā bô sêng Chiang-chiu-oē; Put-jî-kò chiok sêng Hā-Chiang-lām (廈漳濫), in-ūi góa to̍h-sī kóng Hā-Chiang-lām ê khiuⁿ-kháu.--Limkianhui 10:48, 26 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Chin Chán ê Bûn-chiuⁿ[kái goân-sí-bé]

Tang-sî beh tiàm Thâu-ia̍h khǹg 1 phiⁿ "Chin Chán ê Bûn-chiuⁿ" (tiah-iàu)? Bo̍k-chêng in-ūi tâu-phiò chè-tō· bē tín-tāng, tì-sú bô hoat-tō· sán-seng 1-phiⁿ "chán bûn" chhut lâi. Che hoān-sè sī in-ūi "Chin Chán ê Bûn-chiuⁿ" ká-ná piau-chún hē chin koân, kiat-kó bô 1 phiⁿ ū ha̍h-su? A-giâu 05:02, 5 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

Gōa-gí siāu-kài kái-iōng pang-bô·[kái goân-sí-bé]

In-ūi kám-kak thâu-chêng ê siāu-kài bûn hām Wikipedia:Bân-lâm-gú ê pán-pún ná lâi ná bô siâng. A-giâu 12:59, 19 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Ke-thiⁿ "Wikipedia sin-bûn" ê nôa-ūi?[kái goân-sí-bé]

Góa lio̍h-á siūⁿ beh tiàm Sin-bûn tiah-iàu ē-pêng chhah 1 tè "Wikipedia Sin-bûn" ê nôa-ūi, choan-bûn pò-kò koan-hē Wikipedia (sīm-chí Wikimedia?) ê siā-khu siau-sit (khó-pí kóng, chòe-kìn Eng-bûn pán chhèng kah 100 bān phiⁿ ê siau-sit). Che kám ē thong? Iah-sī ke bô-êng ê? A-giâu 21:55, 2 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

228 手牽手[kái goân-sí-bé]

(Pûn-lâi ê mi̍h soá khì Wikipedia:Chhiū-á-kha. A-giâu 05:51, 12 Sì-goe̍h 2006 (UTC))

建議漢/羅並用[kái goân-sí-bé]

(Pûn-lâi ê mi̍h soá khì Wikipedia:Chhiū-á-kha. A-giâu 05:51, 12 Sì-goe̍h 2006 (UTC))

(zh) 注意:本頁僅用來討論首頁的內容或排版。Wikipedia:Chhiū-á-kha#Tùi Lô-má-jī ê khoàⁿ-hoat. A-giâu 16:25, 22 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

Interwiki SL[kái goân-sí-bé]

SL should be SLOVINSKO (SLOVENIA), not SLOVENSKO (SLOVAKIA)... --213.215.85.34 16:10, 18 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

有個小錯誤[kái goân-sí-bé]

不好意思,在這裡說華語。頭頁的“Hó-khang taù-sio-pò”,“taù”把標調放在“a”上比較好。 GnuDoyng 14:10, 26 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

GnuDoyng兄,不需要不好意思。我個人也覺得“taù”把標調放在“a”上比較好。不過,我覺得這是以後可以用bot一起標準化的東西,不急的現在改。Pektiong 14:41, 26 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Pa̍t-chióng gí-giân ê kán-kài[kái goân-sí-bé]

Góa kám-ka chit pō͘-hūn lo̍h-lo̍h-tn̂g, chàm siūⁿ-chē pán-bîn. Sī-m̄-sī hián-sī 1,2-kù ōe tio̍h-hó, jiân-āu iōng sòa-chiap-tha̍k khan kì Wikipedia:Bân-lâm-gú? Pektiong 02:22, 11 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Ū khah tn̂g. Ū Wikipedia kā he khǹg tī siōng ē-kha. Che ū tō-lí, in-ūi 1 ê lâng ke̍k-ka su-iàu khoàⁿ 1 piàn niâ, bô chhiūⁿ sin-bûn put-sî ē kái-piàn. A-giâu 05:47, 12 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
Ē-kha sī 1 chióng kán-bêng pán. A-giâu 03:03, 8 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

...Català, ελληνικά, Bahasa Indonesia, italiano, 한국말 / 조선말, македонски, ucinaːguci, Nederlands, polski, português, русский, sardu, sicilianu, svenska, српски, українська, tiếng Việt,‫ייִדיש ‬, 客語, 吳語, 粵語


Russian:

Вы не говорите на языке баньлам (миньнаньском)? Баньлам или Миньнань - синотибетский язык коренного населения южной части провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, а также потомков переселенцев из этой провинции в Тайване, Гуандуне (возле Чаочжоу-Сватоу и полуострова Лейчжоу), Хайнани, двух округах в южном Чжецзяне и архипелаге Чжоушань у поборежья Нинбо. Много носителей языка банлам среди китайцев Юго-Восточной Азии и по всему миру.

translated from this: You don't speak Bân-lâm? Bân-lâm is a Sino-Tibetan language spoken natively in the southern part of the southeastern Chinese province of Fujian as well as by descendents of migrants from this province in Taiwan, Guangdong (around Chaozhou-Swatou, and Leizhou peninsula), Hainan, two counties in southern Zhejiang and Zhoushan archipelago offshore Ningbo. There are many Bân-lâm speakers also among some ethnic Chinese in Southeast Asia and worldwide.

為什么閩南語維基百科不能學粵語維基百科用漢字加上小部分地方畫漢字呢[kái goân-sí-bé]

Wikipedia:Chhiū-á-kha#儂着把漢字搶囬來!!! ū kāng-khoán lōe-iông, lô-hoân khì hit pêng thó-lūn. Chit pêng chhú-siau. A-giâu 14:22, 23 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

甘有人擋你袂使寫?--123.193.90.171 2009-nî 2-goe̍h 21-jἰt (Pài 6) 13:31 (UTC)

Sorry for stupid question in English!![kái goân-sí-bé]

Moved to Wikipedia:Chhiū-á-kha#Sorry for stupid question in English!!. This page is for discussing the main page rather than wiki-wide policy. A-giâu 09:08, 18 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)


+++++++為什么閩南語維基百科不能學粵語維基百科用漢字加上小部分地方畫漢字呢++++


看都看不懂,拼音化的闽南语维基百科只能代表台湾片区的闽南语。如此这般,建议把中文版的维基百科也改成阿扁兄推广的台湾拼音维基百科好了。

好好的汉字改成什么拼音,本来闽南语跟粤语应该成为中文跟文言文之间沟通的桥梁才对,现在好了,方块字文化都成了拼音化。

如此闽南语维基如何推广??个人建议,肺腑之言。

天阿....台語是我的母語...我卻完全看不懂這個版本的維基[kái goân-sí-bé]

(zh) 注意:本頁僅用來討論首頁的內容或排版。Wikipedia:Chhiū-á-kha#Tùi Lô-má-jī ê khoàⁿ-hoat. A-giâu 16:13, 22 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

有文化則有歷史,有語言則有文化,有文字則有永遠的語言~~Not all true[kái goân-sí-bé]

有文化則有歷史 ~~agree
有語言則有文化 ~~agree
有文字則有永遠的語言 ~~Not really

有文字不一定有永遠的語言
example:
寧夏古國有文字,但語言已死
馬雅文化也有文字,但語言已死
埃及也有文字,但那文字現在也沒有人在用
The statement has flaw. Please revise it.
Btw, what is the point of writting all these while majorty of min-nan speaking people don't recognize and use it.
—Chêng-chōa bô chhiam-miâ ê ì-kiàn sī 148.81.172.150 (thó-lūnkòng-hiàn) thiam--ê.

Had you not received any formal education of Chinese characters, could you possibly have been able to read Chinese? We therefore write this wikipedia just in order to educate people. --GnuDoyng 04:23, 25 Jī-goe̍h 2007 (UTC)

舍當代文字不用,談何歷史。—Chêng-chōa bô chhiam-miâ ê ì-kiàn sī 211.74.131.172 (thó-lūnkòng-hiàn) thiam--ê.

閩南語維基有感/對閩南語維基嘅感想/Dui man naam jyu wai gei ge gam soeng[kái goân-sí-bé]

  • 閩南語既有文字,偏走拉丁化,不亦可笑乎?閩南語和粵語(我的母語)、吳語等方言一樣,或有音缺字,或借字表音,人之常情,但是閩南語絕對是寫得出來的。(書面語者,通用易明)
  • 閩南語啲字寫到,又使乜拉丁化啫?咁唔係好搞笑咩?閩南語就好似粵語(我嘅母語)、吳語呢啲方言咁,有時會有音冇字,有時會寫白字,咁都係人之常情啫,但係閩南語點都寫到出嚟嘅。(方言者,同聲同氣)
  • Man naam jyu di zi se dou,jau sai mat laai ding faa ze?Gam m hai hou gaao siu me?Man naam jyu zau hou ci jyut jyu (ngo) ge mou jyu)、ng jyu nei di fong jin gam,yau si wui yau yam mou zi,yau si wui se bak zi,gam dou hai jan zi soeng cing ze,daan hai man naam jyu dim dou se dou ceot lai ge。(拼音文者,不知所云) --zh:User:Samwingkit zh-yue:User:Samwingkit 13:09, 2 La̍k-goe̍h 2007 (UTC)
(Note to editors: this message is in English because I don't speak Hokkien/Min-Nan)To the above poster from Hong Kong: this is a Min-nan language site. Posting romanized version of Cantonese, which is a language that none on this site speaks, to vent against the existence of this site will not help your position in persuading Min-nan speakers. The difference between Min-nan romanized form and Cantonese or other dialects is that it is historically the most widely used education tool to teach Min-nan. Like it or not, romanized Min-nan is a recognized media for written Min-nan, unlike romanized Cantonese. --en:User: JNZ--125.238.99.18 12:22, 10 Peh-goe̍h 2007 (UTC)
I agree with all the sentiments expressed by en:User:JNZ, except that it is not true to say that no one here speaks Cantonese. – Kaihsu 14:10, 14 Káu-goe̍h 2007 (UTC)

Template:About-yue[kái goân-sí-bé]

(d'apres Template:About-zh-min-nan-Hant)  : - ) User:Hillgentleman----2007年08月30號(Thu)17時23分27秒 17:23, 30 Peh-goe̍h 2007 (UTC)

Nous vous remercions. – Kaihsu 08:59, 19 Káu-goe̍h 2007 (UTC)

I don't speak Bân-lâm, sorry![kái goân-sí-bé]

Hi! I've just translated the Wikipedia:Bân-lâm-gú page into Turkish. Could someone please add Türkçe to the list of languages at the bottom of the page, please? Thank you. Runningfridgesrule, 20:44 May 15th 2008

  • Done! Thank you very much for the translatioh. --Kiatgak 2008-nî 5-goe̍h 16-jἰt (Gō·) 06:42 (UTC)


2008/06/20[kái goân-sí-bé]

Have you ever seen a Chinese website (Mandarin) fully written in pin-yin? This would look very stupid, well this is what this site looks like. The site is talking about preserving the culture, Chinese culture cannot be preserved by writing in Latin alphabet. The only reason pin-yin got into the main stream is because of the CCP, natural language evolution would favor something like zhu-yin, which is a good foundation in learning the Chinese script, with similar rules, strokes and technique. The whole activity of promoting Min-Nan dialect is very noble and I fully support that, but I'm afraid bastardizing it with Latin alphabet is not a good way to do it. The Cantonese have develop several Chinese characters to support written Cantonese, this should be the approach to preserve the Min-Nan dialect and culture, as it was once used in the Tang Dynasty. BTW, search "romanized min-nan" in Google and see how many results are there, I wonder who is recognizing this?

—Chêng-chōa bô chhiam-miâ ê ì-kiàn sī 220.253.46.201 (thó-lūnkòng-hiàn) thiam--ê.

Maybe we should use Hsiao-chuan or Jiaguwen to preserve the Great Old Chinese Culture. Luuva 2008-nî 6-goe̍h 29-jἰt (Lé-pài) 01:02 (UTC)

閩南語竟然不用漢字書寫!![kái goân-sí-bé]

閩南語乃我祖傳也,先民中原遷居之,世世代代漢字書也!愿聞其詳 2010-nî 1-goe̍h 18-jἰt (Pài 1) 05:36 (UTC)

Translation[kái goân-sí-bé]

Hello. On the main page, in the translations section, it says "y el archipelago Zhoushan sin Ningbo", while it should say "y el archipiélago Zhoushan sin Ningbo".

"y el archipelago Zhoushan sin Ningbo" —> "y el archipiélago Zhoushan sin Ningbo"

Greetings from Chile. --186.9.131.138 2010-nî 2-goe̍h 5-jἰt (Pài 5) 07:48 (UTC)

Corrected. Gracias. – Kaihsu 2011-nî 2-goe̍h 15-jἰt (Pài 2) 19:33 (UTC)

反對閩南語/台語拉丁化, 維基百科應該用漢字寫! (Wikipedia Minnan should change to Hanzi)[kái goân-sí-bé]

閩南語

我是台灣人, 這馬佇台灣抑是網中寫台語(閩南語) 嚨嘛用漢字咧寫, 敢講維基百科例外? 竟然用白話字來寫? 看嚨看毋捌欲按怎好? 所以我誠反對閩南語抑是台語拉丁化。

我建議共維基百科閩南語改成漢字, 按呢嘛會當吸引台灣抑是中國大陸的閩南語學者來遮寫閩南語文。

中文翻譯:

我是臺灣人,現在在臺灣或是網上寫台語文(閩南語文)都是用漢字來寫。難道說維基百科是例外?竟然用白話字來寫。我看都看不懂,又如何去弘揚閩南語文化? 因此,我反對閩南語拉丁化。

我建議將維基百科閩南語改稱用漢字來寫的,這樣也能夠吸引台灣或中國大陸的閩南語學者來這裡寫閩南語文。

English translation:

I'm a Taiwanese. Nowadays, in Taiwan, most people will write Taiwanese (Min-nan) using Chinese characters (Hanzi). How come Wikipedia is the only exceptions? Using Peh Oe Ji to write ..well we Taiwanese can't really read it ? How on earth are we going to promote Min-nan culture ? Thus, I object the latinization of Min-nan

I suggest Wikipedia Minnan to change to Hanzi. This will attract scholars of Minnan from Taiwan and mainland China to come here to write Min-nan

(Yhjow 2010-nî 3-goe̍h 5-jἰt (Pài 5) 05:59 (UTC))

Why no Chinese?[kái goân-sí-bé]

Can someone please explain why this Wikipedia doesn't write Chinese? Preferably on the home page? It can be in 閩南語 because I could most likely read that. 174.23.221.104 2010-nî 3-goe̍h 11-jἰt (Pài 4) 22:08 (UTC)

Writing Min-nan using Hanzi (Chinese writing system)[kái goân-sí-bé]

"你若是想寫holopedia的漢字版,可以像User:Ianbu一樣寫在條目的討論頁供讀者參考,以避免版面和系統判斷方面的混亂"

Now, you can write Min-nan using Chinese writing system. If you wish to write Holopedia using Chinese writing system, you can follow the way User:Ianbu write.

(Yhjow 2010-nî 3-goe̍h 23-jἰt (Pài 2) 16:09 (UTC))

我佇wikia開一个台語百科,欲用漢字抑是白話字隨在你。Ianbu 2010-nî 6-goe̍h 4-jἰt (Pài 5) 17:02 (UTC)

首頁用毋著字[kái goân-sí-bé]

「如何讀」「如何輸入白話字」,台灣官方用法是「按怎讀」「按怎輸入白話字」

汝會曉講閩南語是無? 真好!若安呢(台版作「按呢」),汝敢知影全世界講閩南語的儂攏(台版是「攏總」)總有偌儕,到底攏(應該做「是」)啥物所在的儂咧(台版是「攏咧」)講閩南語咧?著!汝有影誠內行,咱閩南語主要著是分佈佇:福建南部(廈門、漳州、泉州)、臺灣、潮州汕頭、雷州半島、海南島,佮浙江省的南部。上重要啲(台版是「的」),咱閩南語會使講是國際語言,佇東南亞、美國(依讀音,「亞脈利堅」才是上正確的)、加拿大(依讀音,「加奈大」才是上正確的)、歐洲...一四(應該是「世」)界攏會當聽著咱厝的聲音。根據統計,現時,全世界會曉講閩南語的儂(應該做「攏總」)超過5000萬,世界頂上儕儂(應該是「人」)講的方言當中,閩南語排第21名。

汝敢知影閩南語員仔(台版是「囡仔」)有家己的文字?無呣著(台版是「無毋著」)!著是白話字(Pe̍h-ōe-jī)!即陣Wikipedia著是一個專題互儂(應該是「咱」)寫白話字的好所在,用咱厝的話,寫古早,寫現在,寫未來,寫全世界大細項代誌...朋友啊,汝佫咧(台版是「當咧」)等啥?

「如何讀」「如何輸入白話字」毋是閩南語。Luuva 2010-nî 6-goe̍h 6-jἰt (Lé-pài) 10:59 (UTC)

Belarusian misnamed in Kî-thaⁿ gí-giân ê Wikipedia[kái goân-sí-bé]

I’m sorry, I don’t speak Bân-lâm-gú. :o But in the list of the Wikipedias on the main page Belarusian is called «Беларуский», while it should be «Беларуская». («Белорусский» is the name of the language in Russian, and «Беларуский» is a strange combination on Russian and Belaruian names.) Please fix it. Kám-siā. ^^ (Dmitry Kushnariov, 86.57.135.141 2011-nî 1-goe̍h 3-jἰt (Pài 1) 21:57 (UTC))

Thanks.^^ We would fix it. Luuva 2011-nî 1-goe̍h 4-jἰt (Pài 2) 03:17 (UTC)

Wikipedia in Tatar[kái goân-sí-bé]

Dear friends, may I ask you to add a hyperlink to our Tatar Wikipedia (http://tt.wikipedia.org) to yourr Front page. Tatars - are turkic nation living in Tatarstan Republic, second biggest nation in Russian Federation. hope to hear from you soon. sincerely yours, Muhtac 2011-nî 3-goe̍h 21-jἰt (Pài 1) 10:56 (UTC)

[kái goân-sí-bé]

Article requests[kái goân-sí-bé]

Hi! Would it be alright if you made a Min-Nan version of this article?

It would be interesting to have on the Min Nan Wikipedia Thanks WhisperToMe 2011-nî 11-goe̍h 11-jἰt (Pài 5) 12:32 (UTC)

Hi, Thank you for noticing that. I would like to create a short article about it.Luuva 2011-nî 11-goe̍h 11-jἰt (Pài 5) 12:50 (UTC)
Thank you very much :) WhisperToMe 2011-nî 11-goe̍h 11-jἰt (Pài 5) 22:24 (UTC)

Here are some more requests: Would someone mind making a Min-Nan article on en:Political status of Taiwan? Why not one of en:Cindy Yen? Also en:CAL Park would be nice too... Thanks WhisperToMe 2011-nî 11-goe̍h 18-jἰt (Pài 5) 05:02 (UTC)

Also en:Taiwan Taoyuan International Airport, en:Pai Ping-ping, en:China Airlines Flight 120, en:China Airlines Flight 611, en:China Airlines Flight 006, and en:Pai Hsiao-yen are possibilities WhisperToMe 2012-nî 2-goe̍h 14-jἰt (Pài 2) 19:10 (UTC)

hyphen[kái goân-sí-bé]

In-ūi POJ tāi-liōng sú-iōng "-" ê koan-hē, siá sò͘-ha̍k tê-bo̍k ê sî chin khùn-jiáu. Chin hi-bāng ē-tàng hùi-tû liân-jī-hō... Luuva 2011-nî 11-goe̍h 22-jἰt (Pài 2) 08:18 (UTC)

Sió-khóa siu-kái[kái goân-sí-bé]

goá chòe kīn siūⁿ-bé sió-khóa siu-kái thâu-ia̍h, hō i piàn kha chéng-chê. Luuva (talk) 2012-nî 7-goe̍h 25-jἰt (Pài 3) 06:49 (UTC)

Предлагается начала года[kái goân-sí-bé]

Здравствуйте пользователи Википедии в Мин Нан!

В последние недели мы собираемся превзойти Википедии на испанском языке, и мы будем праздновать наше, теперь, млн. штук! Мы не просим вас подготовить к празднику, действительно, но на этот раз некоторые наши писатели решили помочь нам посещать энциклопедий больше "нуждающихся". Да, даже энциклопедию вашего сможете получать, по их просьбе, одна из наших писателей, конечно, уже подготовлены для ваших нужд, так будет вашим языком сердца (надеюсь) и, если это возможно, он начнет бот умеет писать очень быстро (это будет ваша задача, чтобы исследовать различные страницы) различных предметов. Я очень надеюсь, что вы примете это предложение, так что вики становится одним из самых важных, но менее значимых уровней.

До скорой встречи! Саша

個人建議[kái goân-sí-bé]

我建議像中文維基百科一樣,設計可以切換拉丁字母/漢字,這樣子應該就能顧及到只看漢字的人了。Es91213 (talk) 2012-nî 7-goe̍h 11-jἰt (Pài 3) 06:18 (UTC)

我有類似意圖,不過技術上需要外人協助。Luuva (talk) 2012-nî 7-goe̍h 25-jἰt (Pài 3) 06:49 (UTC)
成立新的語言版本會比較容易meta:Requests_for_new_languages/Wikipedia_Taiwanese_Hokkien--A2569875 (talk) 2013-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 04:44 (UTC)回覆[回覆]
新的語言版本? 毋是你想的遐簡單,先去看meta:Language_proposal_policy,第一條、第二條,佮潮州話的申請結果 Ianbu (talk) 2013-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài) 14:04 (UTC)回覆[回覆]
投票表達意見,看佗一爿較濟人,客話百科的頭頁佮介面語言這馬改做漢字,。Ianbu (talk) 2013-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài 3) 16:24 (UTC)回覆[回覆]
我會產生這個想法是因為當初看到維吾爾語(應該沒錯)維基百科就有拉丁/阿拉伯文轉換系統,而閩東語維基百科也做到了這點(用的方法跟維吾爾語版的不太一樣),所以我想技術上是一定可行的。老實說我認為如果真的只能選一種文字能應該也是中文(漢字),畢竟在講閩南語的人大部分多只看得懂漢字,看閩南語維基百科只會看得「看矓沒」,總之我還是西能看到漢字白話的版本111.251.155.206 2013-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài 5) 05:48 (UTC)回覆[回覆]
Es91213, Lí ē-tàng khì chham-khó Wikipedias in multiple writing systems. --DaveZ122 (talk) 2013-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 11:40 (UTC)回覆[回覆]
Bīn-tíng ū lâng kóng tio̍h 雙文變換, guá kám-kak tsin hó. Tú-tsiah khuànn liáu 客家語維基 ê 雙文變換, guá kám-kak lán Bân-lâm-gí mā ing-kai ài kái tsò án-ne. Guá siūnn, tsí-iàu kuán-lí-uân ū sim, Bân-lâm-gí ê pán-pún mā tsua̍t-tuì ē-sái. Hi-bāng Hàn-jī kah Lô-má-jī ê sú-iōng-tsiá lóng ē-tàng iau-kiû ū kāng-khuán ê khuân-lī (權利).
面頂有人講著雙文變換,我感覺真好。拄才看了客家語維基的雙文變換,我感覺咱閩南語嘛應該愛改做按呢。我想,只要管理員有心,閩南語的版本嘛絕對會使。希望漢字佮羅馬字的使用者攏會當要求有仝款的權利。加油 2013-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 09:28 (UTC)
Hàn-jī --> Lô-má-jī ê 雙文變換 ki-su̍t sī cho̍at-tùi ū pān-hoat, nā-sī beh iōng 自動變換, tē-it-pō sī ài ū lâng khì chò hoan-e̍k khang-khòe . (Bo̍k-chêng ê CJK Unicode lāi-bīn ū 70,000 ê hàn-jī, tān-sī si̍t-chè siōng ha̍k-chiá ê gián-kiù ū khak-tēng tī 97.5% ê Tiong-bûn mûi-thé tiong ū pau-hâm iok 3,000 hàn-jī [1]. --DaveZ122 2013-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 14:25
Khuànn tio̍h tsiah tsè jī, khak-si̍t bô kán-tan; m̄-koh, sī m̄ sī ing-kai ài ū khak tsè lâng lâi tsò-hué tsò tsit khuán khang-khuè? Iáu-koh ū, Hàn-jī ê 文白異讀 būn-tê sī beh án-tsuánn lâi kái-kuat? Pe̍h-uē-jī kah Tâi-lô-jī ê piàn-uānn? Ah kuán-lí-uân sī m̄ sī mā ing-kai ài kòng-hiàn khak tsè ê la̍t lâi thui-tōng tsit ê khang-khuè? Suan-thuân? Thong-ti?
看著遮濟字,確實無簡單;毋過,是毋是應該愛有較濟人來做伙做這款工課?猶擱有,漢字的文白異讀問題是欲按怎來解決?白話字佮台羅字的變換?啊管理員是毋是嘛應該愛貢獻較濟的力來推動這个工課?宣傳?通知?

Hán-jī pán; thang iōng Tâi-lô[kái goân-sí-bé]

Góa í-keng kā chia ka 1 ê Hán-jī pán (Wikia) ê liân-kiat. Hi-bāng án-ni ài siá Hàn-jī ê iōng-chiá thang khì hia siá, m̄-bián tī chia chè-chō bô pit-iàu ê ki-su̍t būn-tê. Nā bô lâng hoán-tùi, góa 6-goe̍h tiong mā tī chia ka 1 kù “Chia chin tōa-pō͘-hūn ê bûn-chiuⁿ sī iōng Pe̍h-oē-jī siá, m̄-koh nā-sī sè-jī liân-kiat, mā thang iōng Tâi-uân Bân-lâm-gí Lô-má-jī Phing-im Hong-àn (Tâi-lô) lâi siá.” – Kaihsu (talk) 2013-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 18:32 (UTC)回覆[回覆]

咱來換,去遐寫你就知影欠東欠西,欲貼一張圖就愛家己四界揣、閣貼去Wikia,實在無遐濟美國時間,閣有廣告一大堆,佇Wiki較幸福,有多媒體資料庫,而且無版權問題。Ianbu (talk) 2013-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài 6) 14:11 (UTC)回覆[回覆]
Kî-si̍t, kiám tsi̍t pún Tâi-bûn ê pah-kho mā bē án-tsuánn(huán-tsìng iáu ū Tiong-bûn ê pán-pún thang khuànn). Tshìn-tshái lah. Lín huann-hí tio̍h hó. Huán-tsìng lâng nā beh tshuē tì-sik kah tsu-liāu, tsia tsua̍t-tuì m̄ sī tē-it suán-ti̍k. Tio̍h-sǹg kóng lín āu-lâi siá kah pí Tiong-bûn pán-pún ê tiâu-bo̍k koh-khah tsē, mā sī kāng-khuán lah. Tuì kiò lâng khì Wikia siá ê tsit-ê kiàn-gī tio̍h khuànn ē tshut lín-ê kian-tshî ū guā kian-tīng. "Gún ā m̄ sī bē-hiáu siá tsit-tsióng im-piau" tī 2013-nî 6-gue̍h 11-ji̍t ê sî-tsūn liû-giân.