Thó-lūn:Thoân-kàu-sū-sek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Be-bái ! Siá liáu chiâⁿ chán. Sûi-jiân ū khó-lêng khah pháiⁿ siá, m̄-koh chí-beh ū-sim lâi siá, kāng-khóan mā ē-tàng siá chhut hó--ê bûn-chiuⁿ. Kó·-lē lí koh-chāi lâi siá--lo̍h-khì. --limkianhui 05:10, 18 Sep 2004 (UTC)

Án-niâ ôe ! chit-chūn chiah hoat-hiān tio̍h " thôan-kàu-sū " chit-3-jī...ha, ha...Che thôan-kàu-sū tang-sî-á koh ū bú chit-chióng chhut-thâu--tī-leh ! chiâⁿ-si̍t hō· lâng khim-phòe.--limkianhui 10:20, 18 Sep 2004 (UTC)
Sîn-hū, siu-lí í-gōa lóng mā ē-tàng chhōa-bó·. Ū kóa-á thoân-kàu cho·-chit ē an-pâi soan-tō-chiá seng chhōa chiah chiūⁿ-lō· (bó· oân-ná tàu-tīn). A-giâu 14:58, 3 Dec 2004 (UTC)

傳教士式[kái goân-sú-bé]

傳教士式是一款人類兩性戀性交的姿勢;這大概是西方上濟人採用的性姿勢,傳教士式嘛有人號做正常式,因為傳說講歐洲傳教士捌教示外鄉人,講這是唯一"正常"的姿勢。

這个姿勢需要查某的(臥虎)咧,共雙跤展予開開抑是講夯倚到胸坎,了後查埔的頭對頭覆佇頂懸,跤腿閣愛勼踮查某人雙跤大腿的內部。