Thó-lūn:Tiô-chiu-ōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Thó-lūn:Tiô-chiu-oē choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Diô-jiǔ-oē[kái goân-sú-bé]

Che chhin-chhūⁿ sī http://www.gaginang.org/ ê phèng-im hē-thóng? A-giâu 08:40, 27 3g 2005 (UTC)

http://www.geocities.com/kyakukajin/chinese/chaozhou.htm Pektiong 15:27, 1 4g 2005 (UTC)
Gōa kiàn-gī kā "Diô-jiǔ-oē" chit phiⁿ sóa-khì "Tiô-chiu-oē", án-ne khah ū-ha̍h. Kám hó?--limkianhui 09:08, 27 3g 2005 (UTC)
Koan-kiàn būn-tê: POJ kám ū hoat-tō· piáu-ta̍t Tiô-chiu-oē? Tiô-chiu-oē kám sī Bân-lâm-gí? Nā-chún sī Bân-lâm-gí, án-ne kám m̄ sī ū koân-lī tiàm chia siá? Só·-í tû-liáu phèng-im í-gōa, hong-giân oân-ná sī 1-ê būn-tê. Chiang/Choân/Ē/Tâi tāi-khài lóng ē thong. Tiô-chiu-oē leh? Koh, nā chha thài chē, góa kò-jîn goān-ì chi-chhî sêng-li̍p Tiô-chiu-oē Wikipedia. A-giâu 22:03, 27 3g 2005 (UTC)
A-giâu hiaⁿ, Tiô-chiu-oē góa lio̍h-á chai-iáⁿ, put-jî-kò liáu-kái bô thiat. Tiô-chiu-oē sui-jiân sǹg Bân-lâm-gí-hē, m̄-koh hām "Hā,Chiang,chôan,Tâi,Hokkien" (lán-lâng-ōe) chha chin chē, bô-hoat-tō· chèng-siông thong-oē. Tiô-chiu-oē ê "bó-im", "iōng-sû" chham lán-lâng-oē chha-pia̍t siāng-kài tōa, gù-hoat mā ū cheng-chha. Góa bat tú-tio̍h Tiô-chiu-lâng, bat thiaⁿ in leh kóng-oē. Kóng si̍t-chāi, góa siāng chē kan-na ū-hoat-tō· thiaⁿ saⁿ, sì siâⁿ, chiâⁿ chē koh ài iōng ioh--è.Góa jīn-ûi Tiô-chiu-oē oân-choân ū pit-iàu ka-kī khui 1-ê wikipedia.--limkianhui 10:11, 28 3g 2005 (UTC)

Kah lín ta̍k-ê sio-siâng, góa mā chi-chhî gú-giân pêng-téng chit-ê koan-tián. Góa kám-kah Tiô-chiu-oē ū pit-iàu ka-kī khì khui 1-ê wikipedia, put-jî-kò góa khah bô chàn-sêng Tiô-chiu-oē chham-ú zh-min-nan.wikipedia, góa sī kiaⁿ ē lû--khì (lû-chháng-chháng). Khó-pí kóng, Hok-kiàn-oē lāi-té ài tha̍k "-n" kah "-ng" ê, Tiô-chiu-oē soah chôan-pō· tian-tò--kòe-lâi, hun-pia̍t kóng chò "-ng" kah "-n".--limkianhui 04:26, 2 4g 2005 (UTC) ---

Radio China International[kái goân-sú-bé]

Kaihsu 12:33, 28 3g 2005 (UTC)

User talk:Kaihsu → chia[kái goân-sú-bé]

Do you think using the Teochew variant of Minnan is acceptable? Teochew is a variant of the Minnan dialect. It is similar, but not the same as Hokkian. Your Tiô-chiu-oē is based on Hokkian, or Teochew? I would like to have the article written in Teochew. I am a Teochew and understand Hokkian only to a very limited extent.

Tan 20:37, 1 Apr 2005 (UTC)

(Lí kám-ka tī chia sī-m̄-sī ē-sái iōng Bâm-lâm-gú hē-thóng tiong ê Tiô-chiu-ōe? Tiô-chiu-ōe sī Bâm-lâm-gú ê chi̍t-chióng. I kap Hok-kiàn-ōe chin sio-siâng, m̄-koh ū cheng-chha. Lí siá ê Tiô-chiu-ōe chit-ê bûn-chiuⁿ sī iong Hok-kiàn-ōe siá-ê, iā-sī iōng Tiô-chiu-ōe siá-ê? Góa hi-bāng iōng Tiô-chiu-ōe siá chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ. Góa sī chi̍t-ê Tiô-chiu-lâng, góa liáu-kái ê Hok-kiàn-ôe iú-hān.) <--Góa ka Mr. Tan siá-ê hoan-chò POJ. Pektiong 01:51, 2 4g 2005 (UTC)
It appears that Teochew is not mutually intelligible with Hokkian. In addition, the Teochew orthography (that you use) does not seem to be compatible with Hokkian. I would suggest starting a new language-version of Wikipedia in Teochew. I shall support such proposal of yours. Thank you. – Kaihsu 12:48, 1 4g 2005 (UTC)
If I may say so, the converse is true, as well. The informal consensus reached so far on Talk:Tiô-chiu-oē is that Teochew would probably be better off with its own Wikipedia, considering the linguistic gap (aural comprehension for Southern Min/Taiwanese speakers is at most 30-40%, for me about 15%, though with some practice that could be improved). Another barrier is that the Teochew orthography is based on principles incompatible with the Pe̍h-oē-jī used here. So Teochew presents a challenge with regard to zh-min-nan's presumption of being the Min Nan Wikipedia. Creating a separate Teochew Wikipedia, while not impossible, is fraught with political difficulties. Many outsiders will find it incredulous that Southern Min (which many already consider as "just a dialect") would need yet another Wikipedia. But if the Teochew community could make its long-term commitment known and be politely insistent in presenting its case, I believe many of us here would be willing to support it. Building up an off-site test Wikipedia would be a plus, though not required. This may sound like "zh-min-nan kicking out Teochew" or ejecting it from the Southern Min linguistic branch, but the practical aspects are real. At the same time I acknowledge my own interaction with Teochew has been limited and that perhaps with time and experience I may find it less alien, though currently I am not optimistic. A-giâu 13:10, 1 4g 2005 (UTC)
Some Cantonese people have set up an off-site test Wikipedia on http://cantonese.wikicities.com/wiki/玄關 and http://cantonese.wikicities.com/wiki/Romanised_main_page. Also I would like to suggest the possibility of Teochew and Southern Min/Taiwanese co-existing under zh-min-nan.wikipedia. For example, by tagging entry name with Teochew or Holo. (I know this is not a good solution.) If the Teochew community would like to create its own Wikipedia, I would support it. However from the past experience of creating zh-min-nan and the recent request of Wu and Cantonese wikipedia, the request of a new Teochew Wikipedia would proably face many difficulties. Pektiong 15:20, 1 4g 2005 (UTC)
Wiki to me is about interactive co-editing and co-authorship. Would that still be possible in an encompassing wiki? See how this discussion in English is already (unintentionally) excluding people. By the way a more inclusive wiki tagging would actually not be necessary since it's quite obvious which is which. A-giâu 16:52, 1 4g 2005 (UTC)
Ah, but I see you mean something like Diô-jiǔ-oē_zh-min-nan-CZ or even Diô-jiǔ-oē:Diô-jiǔ or even Diô-jiǔ-oē:Diô-jiǔ and Bân-lâm-oē:Tiô-chiu. A-giâu 16:56, 1 4g 2005 (UTC)

RFC 3066 and ISO 3166-2 codes[kái goân-sú-bé]

For Teochew, I suggest zh-min-nan-CN-44. CN-44 is the ISO 3166-2 code for Guangdong. By the way, zh-min-nan-CZ is the Czech variant of Southern Min, spoken only on the first day of April. – Kaihsu 17:51, 1 4g 2005 (UTC)

Čhhiň-čhhiūⁿ áň-ňe m̄?