Thô͘-thoàⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
1 tè thô͘-thoàⁿ

Thô͘-thoàⁿ ia̍h-sī mûi-thoàⁿ, sī 1 chióng seⁿ chò o͘-sek ia̍h àm-sek ê hoà-chio̍h jiân-liāu, chhut-sán tī làm-tē ê seng-thài hē-thóng; hit tah ê si̍t-bu̍t siū chúi, lō͘-kô͘-moâi pó-hō͘, tì-tio̍h in bô keng-koè sng-sò͘-hoà, seng-bu̍t hun-kái ê koè-têng. Thô͘-thoàⁿ chú-iàu sī thoàⁿ (carbon) kiam thàu-lām koá kî-thaⁿ ê goân-sò͘, chhiūⁿ kóng (sulfur). Thong sè-kài lâi kóng, sī hoat-tiān siāng chia̍p iōng--ê jiân-liāu lâi-goân, ia̍h sī pàng-chhut jī-ióng-hoà-thoàⁿ siāng toā ê lâi-goân, só͘-í mā sī choân-kiû sio-lo̍h-hoà ê chú-iàu goân-in chi it.

Thô͘-thoàⁿ sī ùi thô͘-kha kut--khí-lâi-ê, pun tē-hā chhái-khòng (underground mining) kap khui-khut chhái-khòng (open-pit mining) 2 chióng ki-su̍t.